لیست دوره‌های غیر حضوری

برای ثبت نام در این دوره‌ها کافی است روی دکمه‌ی انتخاب کلیک نموده و سپس لاگین نمایید و هزینه‌ی مربوط به دوره را پرداخت نمایید. سپس می‌توانید جزوه‌ی این دوره را دانلود نموده و در عرض یک هفته مطالعه نموده و سپس به صورت آنلاین در آزمون این دوره شرکت نمایید. در صورت قبولی در آزمون، گواهینامه معتبر پایان دوره با کد رجیستری به دانشجویان اعطا خواهد شد.

نام دورههزینه شرکت در دوره 
Noise Control
3000000 ریال انتخاب
Earthquake Safety
1700000 ریال انتخاب
Lifting & Crane Safety
1900000 ریال انتخاب
Disaster Risk Reduction and Management
3000000 ریال انتخاب
Computer Ergonomics
1700000 ریال انتخاب
Stairway and Ladder Safety
1700000 ریال انتخاب
Blasting and the use of Explosive
1700000 ریال انتخاب
Occupational Health Regulations
1700000 ریال انتخاب
Emergency Response Planning Regulations
1700000 ریال انتخاب
Fire Command
2900000 ریال انتخاب
Fire Behavior
2500000 ریال انتخاب
Rigging and Lifting
1900000 ریال انتخاب
Radiation Safety
1800000 ریال انتخاب
ISO 31000:2018 Risk Management
1900000 ریال انتخاب
Tourism Health and Safety
1700000 ریال انتخاب
Environmental Risk Assessment and Management
1700000 ریال انتخاب
Industrial Wastewater Treatment
1900000 ریال انتخاب
Hazardous Waste Management and Disposal
1700000 ریال انتخاب
Gas Pipelines Commissioning Safety
1900000 ریال انتخاب
Safety Precautions in Hot Tapping and Plugging
1700000 ریال انتخاب
Traffic Safety & Defensive Driving
1700000 ریال انتخاب
HazMat & Dangerous Goods Transportation (ADR) Safety
1700000 ریال انتخاب
Oil Storage Tank Safety
1700000 ریال انتخاب
Oil Pipelines Construction and Commissioning Safety
1900000 ریال انتخاب
GMP (Good Manufacturing Practice)
1900000 ریال انتخاب
Ionizing Radiation Protection
1700000 ریال انتخاب
Fall Protection
1700000 ریال انتخاب
Requirements and Documentation of Occupational Safety and Health Management Systems (ISO 45001:2018)
1900000 ریال انتخاب
Corrosion and Sedimentation in Water and Wastewater Facilities
1700000 ریال انتخاب
Automatic Fire Extinguisher Systems (based on NFPA)
2500000 ریال انتخاب
NFPA 72 - Fire Alarm and Signaling
2500000 ریال انتخاب
Safety in Construction
1700000 ریال انتخاب
Requirements and Documentation of Quality Management Systems (ISO 9001: 2015)
2100000 ریال انتخاب
Requirements, Documentation of Environmental Management Systems (ISO 14001: 2015)
1700000 ریال انتخاب
Warehouse & Logistics Management
2500000 ریال انتخاب
Hospital Occupational Health
1700000 ریال انتخاب
Work at Height and Structure Safety
1700000 ریال انتخاب
Mine Safety
1700000 ریال انتخاب
Fire Fighting Principles
2100000 ریال انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit of Quality Management for Oil & Gas Industries (ISO 29001:2010)
4000000 ریال انتخاب
Tower Safety
1600000 ریال انتخاب
Waste Management
1900000 ریال انتخاب
Principles of Wastewater Treatment
1700000 ریال انتخاب
Quality Control and Microbiology of Drinking Water
2900000 ریال انتخاب
safety in water and wastewater treatment plants
1700000 ریال انتخاب
Wastewater Disinfection
1900000 ریال انتخاب
Chemical Tests of Water & Wastewater
1700000 ریال انتخاب
Air Pollution Control
3000000 ریال انتخاب
Risk Assessment by FMEA Method
1900000 ریال انتخاب
Environmental Impact Assessment (EIA)
2500000 ریال انتخاب
Ergonomics Risk Assessment by REBA, RULA, OWAS, QEC Methods
1700000 ریال انتخاب
ISO 17776:2000 - Petroleum and Natural Gas Industries - Offshore Production Installations - Guidelines on Tools and Techniques for Hazard Identification and Risk Assessment
2000000 ریال انتخاب
First Aid & Rescue
2500000 ریال انتخاب
Manual Fire Extinguishing Systems
2500000 ریال انتخاب
NFPA 72E: Automatic Fire Detectors & Fire Alarm
3500000 ریال انتخاب
Blasting Safety
1700000 ریال انتخاب
Safety in Machinery and Guards
1700000 ریال انتخاب
Occupational Health and Safety in Casting
1700000 ریال انتخاب
Laboratory Safety
2100000 ریال انتخاب
Boilers and Pressure Vessels Safety
1700000 ریال انتخاب
Confined Space Safety
1700000 ریال انتخاب
Warehouse Safety in Construction
1700000 ریال انتخاب
Welding & Cutting Safety
1700000 ریال انتخاب
Safety in Tunnels
1700000 ریال انتخاب
Safety in Dam Construction Sites
1700000 ریال انتخاب
Excavation and Drilling Safety
1700000 ریال انتخاب
Work at Height & Scaffolding Safety
2100000 ریال انتخاب
Working Safely with Chemicals
1700000 ریال انتخاب
Oilfield Equipment and Safety
1900000 ریال انتخاب
Hydrogen Sulfide (H2S) Measurement and Control
1700000 ریال انتخاب
Permit to Work Systems
2500000 ریال انتخاب
Personal Protective Equipment (PPE) Selection Plan
1700000 ریال انتخاب
Accident Analysis and Reports
1700000 ریال انتخاب
Writing an Accident Report
2500000 ریال انتخاب
Safety Culture
1700000 ریال انتخاب
General Safety
1700000 ریال انتخاب
Material Safety Data Sheet (MSDS)
1700000 ریال انتخاب
Occupational diseases
1700000 ریال انتخاب
Mental health in the workplace
1700000 ریال انتخاب
Industrial Ergonomic (Human Factors Engineering)
1900000 ریال انتخاب
Lighting Systems: Measurements and Design
1700000 ریال انتخاب
Harmful Risk Factors at Work (Physical, Chemical, Ergonomic, Biological, Psychological)
2500000 ریال انتخاب
HSE Training Based on OSHA Training Programs
1700000 ریال انتخاب
HSE Culture
1700000 ریال انتخاب
Committee for Technical Protection and Occupational Health
1700000 ریال انتخاب
5S: Principles of implementation
2100000 ریال انتخاب
Implementation of Crisis Management System
1700000 ریال انتخاب
EFQM Excellence Model
4000000 ریال انتخاب
Supervisors Safety Responsibilities
2500000 ریال انتخاب
Emergency Preparedness and Response
1700000 ریال انتخاب
Accident Management (Reporting, Investigation and Analysis Systems)
1700000 ریال انتخاب
Occupational Stress Management
4000000 ریال انتخاب
Introduction to Six Sigma
2500000 ریال انتخاب
Introduction to ISO and the Most Popular ISO Standards
1700000 ریال انتخاب
ISO 50001:2011 (requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system)
2500000 ریال انتخاب
Process Safety Management
3000000 ریال انتخاب
ISO/IEC 17025:2017 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)
4000000 ریال انتخاب
Electrical Safety
1700000 ریال انتخاب
HSE Requirements for Contractors
1700000 ریال انتخاب
Risk Assessment and Management Methods and Techniques
2100000 ریال انتخاب
Health, Safety and Environment Plan
2100000 ریال انتخاب
General Introduction to HSE
1700000 ریال انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit Based on OHSAS 18001 : 2007
4000000 ریال انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit of HSE Management Systems
2100000 ریال انتخاب

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا