لیست دوره‌های غیر حضوری

برای ثبت نام در این دوره‌ها کافی است روی دکمه‌ی انتخاب کلیک نموده و سپس لاگین نمایید و هزینه‌ی مربوط به دوره را پرداخت نمایید. سپس می‌توانید جزوه‌ی این دوره را دانلود نموده و در عرض یک هفته مطالعه نموده و سپس به صورت آنلاین در آزمون این دوره شرکت نمایید. در صورت قبولی در آزمون، گواهینامه معتبر پایان دوره با کد رجیستری به دانشجویان اعطا خواهد شد.

نام دورههزینه شرکت در دوره 
National HSE Standards and Organizations
3900000 ریال انتخاب
Implementation Steps of Management Systems
4500000 ریال انتخاب
Management of HSE Training Processes
4500000 ریال انتخاب
Requirements and Documentation of Occupational Safety and Health Management Systems (ISO 45001:2018)
2900000 ریال انتخاب
Requirements and Documentation of Quality Management Systems (ISO 9001:2015)
3000000 ریال انتخاب
Requirements and Documentation of Environmental Management Systems (ISO 14001:2015)
3000000 ریال انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit of Quality Management for Oil & Gas Industries (ISO 29001:2010)
4500000 ریال انتخاب
HSE Culture
2700000 ریال انتخاب
Committee for Technical Protection and Occupational Health
2700000 ریال انتخاب
5S: Principles of implementation
2900000 ریال انتخاب
Implementation of Crisis Management System
2700000 ریال انتخاب
EFQM Excellence Model
4500000 ریال انتخاب
Supervisors Safety Responsibilities
3500000 ریال انتخاب
Emergency Preparedness and Response
2700000 ریال انتخاب
Accident Management (Reporting, Investigation and Analysis Systems)
2700000 ریال انتخاب
Introduction to Six Sigma
3500000 ریال انتخاب
Introduction to ISO and the Most Popular ISO Standards
3000000 ریال انتخاب
ISO 50001:2011 (Requirements for Establishing, Implementing, Maintaining and Improving an Energy Management System)
3500000 ریال انتخاب
International HSE Standards and Organizations
3900000 ریال انتخاب
Process Safety Management
3800000 ریال انتخاب
ISO/IEC 17025:2017 (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories)
4500000 ریال انتخاب
Health, Safety and Environment Plan
3000000 ریال انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit Based on Occupational Health and Safety Management Systems
4500000 ریال انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit of HSE Management Systems (HSE-MS)
3000000 ریال انتخاب
Introduction to Code 20 of Iranian National Building Regulations (Signs and Symbols)
4500000 ریال انتخاب
Introduction to Code 12 of Iranian National Building Regulations (Safety and Precautions in Implementation)
4500000 ریال انتخاب
Elevators and Escalators Safety
4500000 ریال انتخاب
Lifting and Crane Safety
3000000 ریال انتخاب
Stairway and Ladder Safety
2700000 ریال انتخاب
Blasting and the Use of Explosive
2700000 ریال انتخاب
Rigging and Lifting
2900000 ریال انتخاب
Radiation Safety
2700000 ریال انتخاب
Gas Pipelines Commissioning Safety
2900000 ریال انتخاب
Safety Precautions in Hot Tapping and Plugging
2700000 ریال انتخاب
Traffic Safety & Defensive Driving
2700000 ریال انتخاب
HazMat & Dangerous Goods Transportation Safety (ADR)
2700000 ریال انتخاب
Oil Storage Tank Safety
2700000 ریال انتخاب
Oil Pipelines Construction and Commissioning Safety
2900000 ریال انتخاب
Ionizing Radiation Protection
2700000 ریال انتخاب
Fall Protection
2700000 ریال انتخاب
Safety in Construction
2700000 ریال انتخاب
Work at Height and Structure Safety
3000000 ریال انتخاب
Mine Safety
3000000 ریال انتخاب
Tower Safety
3000000 ریال انتخاب
Blasting Safety
2700000 ریال انتخاب
Safety in Machinery and Guards
2700000 ریال انتخاب
Occupational Health and Safety in Casting
3000000 ریال انتخاب
Earthquake Safety
2700000 ریال انتخاب
Laboratory Safety
3000000 ریال انتخاب
Boilers and Pressure Vessels Safety
2700000 ریال انتخاب
Confined Space Safety
2700000 ریال انتخاب
Warehouse Safety in Construction
2700000 ریال انتخاب
Welding and Cutting Safety
2700000 ریال انتخاب
Safety in Tunnels
2700000 ریال انتخاب
Safety in Dam Construction Sites
2700000 ریال انتخاب
Excavation and Drilling Safety
2700000 ریال انتخاب
Work at Height and Scaffolding Safety
3000000 ریال انتخاب
Working Safely with Chemicals
2700000 ریال انتخاب
Oilfield Equipment and Safety
2900000 ریال انتخاب
Hydrogen Sulfide (H2S) Measurement and Control
2700000 ریال انتخاب
Personal Protective Equipment (PPE) Selection Plan
2700000 ریال انتخاب
Accident Analysis and Reports
3000000 ریال انتخاب
Writing an Accident Report
3500000 ریال انتخاب
Safety Culture
2700000 ریال انتخاب
General Safety
2700000 ریال انتخاب
Electrical Safety
2700000 ریال انتخاب
Disaster Risk Reduction and Management
4000000 ریال انتخاب
Risk Management based on ISO 31000:2018
2800000 ریال انتخاب
Risk Assessment by FMEA Method
3000000 ریال انتخاب
Ergonomics Risk Assessment by REBA, RULA, OWAS, QEC Methods
2700000 ریال انتخاب
Tools and Techniques for Hazard Identification and Risk Assessment in Petroleum and Natural Gas Industries (ISO 17776:2000)
3000000 ریال انتخاب
Risk Assessment and Management Methods and Techniques
3000000 ریال انتخاب
Emergency Response Planning Regulations
2700000 ریال انتخاب
Fire Command
3800000 ریال انتخاب
Fire Behavior
3500000 ریال انتخاب
Automatic Fire Extinguisher Systems (based on NFPA)
3500000 ریال انتخاب
Automatic Fire Alarm and Signaling (based on NFPA)
3500000 ریال انتخاب
Fire Fighting Principles
3000000 ریال انتخاب
First Aid & Rescue
3500000 ریال انتخاب
Manual Fire Extinguishing Systems
3500000 ریال انتخاب
Automatic Fire Detectors and Fire Alarm (based on NFPA)
4500000 ریال انتخاب
Environmental Risk Assessment and Management
2700000 ریال انتخاب
Industrial Wastewater Treatment
3000000 ریال انتخاب
Hazardous Waste Management and Disposal
2700000 ریال انتخاب
Corrosion and Sedimentation in Water and Wastewater Facilities
2700000 ریال انتخاب
Waste Management
3000000 ریال انتخاب
Principles of Wastewater Treatment
2700000 ریال انتخاب
Quality Control and Microbiology of Drinking Water
3800000 ریال انتخاب
Safety in Water and Wastewater Treatment Plants
2700000 ریال انتخاب
Wastewater Disinfection
2900000 ریال انتخاب
Methods for Chemical Analysis of Water & Wastewater
2700000 ریال انتخاب
Air Pollution Control
3900000 ریال انتخاب
Environmental Impact Assessment (EIA)
3500000 ریال انتخاب
Occupational Health Regulations
2700000 ریال انتخاب
Tourism Health and Safety
2700000 ریال انتخاب
HSE Training Based on OSHA Training Programs
2700000 ریال انتخاب
HSE Requirements for Contractors
2700000 ریال انتخاب
General Introduction to HSE
2700000 ریال انتخاب
Kitchen Hygiene
4000000 ریال انتخاب
Noise Control
4000000 ریال انتخاب
Computer Ergonomics
2700000 ریال انتخاب
GMP (Good Manufacturing Practice)
2900000 ریال انتخاب
Hospital Occupational Health
3000000 ریال انتخاب
Permit to Work Systems
3500000 ریال انتخاب
Material Safety Data Sheet (MSDS)
2700000 ریال انتخاب
Occupational Diseases
2700000 ریال انتخاب
Mental Health in the Workplace
2700000 ریال انتخاب
Industrial Ergonomic (Human Factors Engineering)
3000000 ریال انتخاب
Lighting Systems: Measurements and Design
2700000 ریال انتخاب
Harmful Risk Factors at Work (Physical, Chemical, Ergonomic, Biological, Psychological)
3500000 ریال انتخاب
Occupational Stress Management
4500000 ریال انتخاب
Warehouse & Logistics Management
3500000 ریال انتخاب

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا