تصفیه فاضلاب صنعتی

 

دوره آموزشی تصفیه فاضلاب صنعتی (Industrial Wastewater Treatment) با مدرک معتبر پایان دوره - HSE Arya

 

فاضلاب صنعتی چیست؟

فاضلاب صنعتی خطرناکترین نوع فاضلاب است و تخلیه فاضلاب صنعتی به محیط زیست میتواند خاک‌ها، دریا‌ها، رودخانه‌ها، منابع آبهای زیر زمینی و در کل تمام محیط زیست را آلوده و با خطری بسیار جدی مواجه نماید. تقریبا تمام صنایع به آب وابسته هستند و فاضلاب صنعتی تولید میکنند از این رو تصفیه فاضلاب صنعتی از اولویت‌های صنایع میباشد که بسیار جدی باید گرفته شود و برای اینکه عمل تصفیه فاضلاب به درستی انجام پذیرد و برای طراحی و ساخت یک سیستم تصفیه فاضلاب کارا و توانمند اول باید بدانیم که با چه نواع فاضلابی سر و کار داریم. فاضلابهای صنعتی می تواند شامل حاصل فعالیتهای صنایع متفاوتی مانند تولید مواد شیمیایی آلی، کارخانه های تولید انرژی الکتریکی، صنایع غذایی، تولید فلزات، انواع معادن و … باشد.

 

مخاطبان دوره تصفیه فاضلاب صنعتی

1- مسئولین ایمنی و HSE

2- کارشناسان محیط زیست

3- پرسنل مرتبط با تصفیه فاضلاب های صنعتی

4- علاقه مندان و دانشجویان رشته های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 

سرفصل دوره تصفیه فاضلاب صنعتی

1- تصفیه فاضلاب صنایع لبنی:

 • 1 مقدمه
 • 2 فرایند لبنی و خصوصیات محصولات لبنی
  • شیر پاستوریزه
  • پودر شیر و کشک
  • پنیر
  • کره
  • شیر تبخیر شده
  • بستنی
  • ماست
  • فاضلاب ناشی از فرایندهای مرتبط
 • 3 خصوصیات و منابع تولید فاضلاب
 • 4 گزینه های تصفیه فاضلاب
  • تخلیه مستقیم به شبکه فاضلابرو شهری
  • گزینه های پیش تصفیه فاضلاب در کارخانه
  • روش های تصفیه اصلی
   • سیستم های بیولوژیکی هوازی
    • فرایند لجن فعال متعارف
    • فیلترهای هوازی
    • دیسک های بیولوژیکی چرخان
    • راکتورهای ناپیوسته متوالی
    • لاگون ها، برکه ها و نیزارها
   • سیستم های بیولوژیکی بی هوازی
   • روش های تصفیه طبیعی
    • تصفیه به کمک زمین
    • آبیاری
  • دفع لجن
 • 5 پیشگیری از آلودگی

درحال حاضر مدیران صنایع لبنی می توانند از دامنه وسیعی از تکنولوژی ها برای تصفیه فاضلاب تولیدی در این صنایع بهره گیرند. قوانین سختگیرانه زیست محیطی و همچنین افزایش هزینه های تامین آب و تصفیه فاضلاب، عزم و انگیزه مدیران را جهت بهبود فرایند تصفیه فاضلاب افزایش داده است. درجه تصفیه به قوانین زیست محیطی کشوری و منطقه ای بستگی دارد. در حالی که عمده کارخانجات بزرگ لبنی دارای تصفیه خانه های اختصاصی بوده و یا در صورت امکان فاضلاب خود را به درون فاضلاب شهری دفع می نمایند، مواردی از دفع فاضلاب به دریا و یا آبیاری مزارع مشاهده می شود. در مقابل، بیشتر کارخانجات کوچک لبنی فاضلاب خود را با استفاده از روش آبیاری مراتع و پخش در سطح زمین تصفیه می نمایند. بنابراین پتانسیل آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی از این طریق وجد دارد. از جمله مواردی که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد: روش های تصفیه، پیشگیری از آلودگی، فاضلاب ناشی از فرایندهای مرتبط، گزینه های تصفیه فاضلاب و... می باشد.

 

2- تصفیه فاضلاب صنایع فراوری محصولات غذایی دریایی:

 • 1 مقدمه
 • 2 خصوصیات فاضلاب صنایع فراوری محصولات غذایی دریایی
  • پارامترهای فیزیکی و شیمیایی
  • مواد آلی
  • نیتروژن و فسفر
  • نمونه برداری
 • 3 تصفیه اولیه
  • آشغالگیری
  • ته نشینی
  • حوض متعادل سازی
  • جداسازی روغن و گریس
  • شناورسازی
 • 4 تصفیه بیولوژیکی
  • فرایند هوازی
  • تصفیه بی هوازی
 • 5 تصفیه فیزیک و شیمیایی
  • انعقاد - لخته سازی
  • الکتروکواگولاسیون
  • گندزدایی
   • کلرزنی
   • ازن زنی
   • اشعه ماوراء بنفش (UV)
 • 6 دفع فاضلاب در زمین
  • میزان بارگزاری
 • 7 نمودار عمومی کارخانه های فراوری محصولات غذایی دریایی
 • 8 ملاحظات اقتصادی تصفیه فاضلاب صنایع فراوری محصولات دریایی

بسیاری از کارخانجات صنایع غذاهای دریایی کوچک هستند و فقط مقدار محدودی از این کارخانجات در مراکز پرجمعیت قرارگرفته اند. درجه آلودگی این فاضلاب ها به شکل بهره برداری از تاسیسات خط فراوری محصولات دریایی بستگی دارد. درجه آلودگی ممکن است پایین، متوسط و یا قوی باشد. فاضلاب حاصل از بهره برداری خط تولید محصولات دریایی حاوی اکسیژن مورد نیاز فعالیت های بیوشیمیایی BOD، چربی، روغن، گریس و ازت بسیار بالا است. تعیین شدت مشکلات ایجاد شده در اثر ورود اینگونه فاضلاب ها به آبهای پذیرنده مشکل است، زیرا اثر آنها به شدت آلودگی فاضلاب، میزان تخلیه فاضلاب و ظرفیت آبهای پذیرنده بستگی دارد. با این حال در هنگام تعیین خصوصیات فاضلاب و تعیین راندمان سیستم تصفیه فاضلاب، پارامترهای کلیدی آلودگی مورد توجه قرار میگیرند. خصوصیات فاضلاب صنایع دریایی، تصفیه اولیه، تصفیه بیولوژیکی، دفع فاضلاب در زمین، ملاحظات اقتصادی تصفیه فاضلاب از جمله مواردی هستند که در این بخش به آنها پرداخته شده است.

 

3- تصفیه فاضلاب صنایع فراوری گوشت:

 • 1 صنعت گوشت
 • 2 تجهیزات فرایندسازی و پسماندهای تولیدی
  • خصوصیات و مقادیر پسماند تولیدی
   • دبی فاضلاب
   • خصوصیات فاضلاب
 • 3 کمینه سازی فاضلاب
 • 4 فرایند تصفیه فاضلاب
  • تصفیه اولیه
  • تصفبه ثانویه
  • تصفیه بی هوازی
  • تصفیه هوازی
   • برکه های تثبیت فاضلاب
   • فیلترهای بیولوژیکی
   • تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان
   • فیلترهای هوازی
   • لجن فعال
 • 5 پسماندها
 • 6 دفع در زمین
  • تولید کود آلی
  • هضم بی هوازی

صنعت گوشت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسماند آلی در بین صنایع تولید کننده مواد غذایی است. بر اساس تعریف سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا تعریف گوشت عبارت است از محصول تولیدی از کلیه حیواناتی مثل گوساله، گوسفند و... که در مجموعه طیور قرار نمی گیرند. این گوشت ها به گوشت قرمز معروف هستند. این تعریف همچنین محصولاتی نظیر غذاهای پخته شده و ادویه زده شده و غذاهای دودی را نیز شامل می شود. ازجمله مباحث این فصل تجهیزات فرایندسازی و پسماندهای تولیدی، خصوصیات و مقادیر پسماند تولیدی، فرآیندهای تصفیه فاضلاب، پسماند، دفع در زمین و... می باشد.

 

4- تصفیه فاضلاب صنایع فراوری سیب زمینی:

 • 1 مقدمه
 • 2 فراوری سیب زمینی و منابع فاضلاب ناشی از آن
  • مراحل اصلی فراوری
  • انواع محصولات فراوری سیب زمینی
 • 3 خصوصیات فاضلاب فراوری سیب زمینی
  • کلیات
  • مطالعات موردی
 • 4 روش های تصفیه
  • فرایند تصفیه مقدماتی و اولیه فاضلاب
   • کمینه سازی فاضلاب در کارخانه
   • پیش تصفیه (آشغالگیری)
   • تصفیه اولیه
   • شناورسازی
   • متعادل سازی
   • خنثی سازی
  • تصفیه ثانویه
   • سیستم های تصفیه طبیعی
   • سیستم های متداول تصفیه بیولوژیکی ثانویه هوازی
   • سیستم های تصفیه بیولوژیکی بی هوازی
  • تصفیه پیشرفته فاضلاب صنایع فراوری سیب زمینی
   • فیلتراسیون توسط فیلترهای فلزی ریز منفذ
   • فیلتراسیون در محیط گرانولی
   • انعقاد شیمیایی - ته نشینی
   • نیتریفیکاسیون - دنیتریفیکاسیون
   • فناوری غشایی
  • اصول تصفیه فاضلاب فراوری سیب زمینی
 • 5 مصرف محصولات جانبی
  • مصرف زائدات سیب زمینی در کارخانه
  • پوستهای سیب زمینی
  • استفاده از پسماندهای حاصل از فراوری سیب زمینی به عنوان بارور کننده خاک
  • پسماندهای فراوری سیب زمینی به عنوان سوبسترا برای تولید مواد آلی
  • تغذیه حیوانات
  • استفاده از خمیر سیب زمینی

در طی دو دهه گذشته صنعت سیب زمینی در جهان رشد سریعی داشته است. در نتیجه فاضلاب تولیدی در این صنعت افزایش ناگهانی داشته است. حجم زیادی از فاضلاب و پسماندهای آلی تولیدی در این صنعت ناشی از آب مصرفی در مراحل شستشو، پوست گیری و سایر فرایندهای خط تولید در این صنعت است. صنعت سیب زمینی به تولید کننده مقادیر زیادی پسماند آلی معروف است. تصفیه مطلوب فاضلابهای صنایع فراوری سیب زمینی جهت به حداقل رسانیدن اثرات نامطلوب آنها بر محیط زیست ضروری است. کمینه سازی فاضلاب در کارخانه ها، سیستم های تصفیه طبیعی، مصرف زائدات سیب زمینی و... در این فصل مورد بحث قرارمی گیرند.

 

5- تصفیه فاضلاب صنایع نساجی:

 • 1 شناسایی و طبقه بندی فاضلاب های نساجی
  • فرایندهای نساجی
  • راهبردهای دستیابی به استانداردهای موجود
  • تعاریف و محدودیتها
 • 2 فرایندهای مخصوص الیاف
  • الیاف پروتئینی (پشم)
  • الیاف سلولزی (کتان)
  • رنگرزی الیاف مصنوعی
  • رنگرزی در یک وان حاوی مواد رنگی ناشی از رنگرزی قبلی
  • عملیات چاپ روی پارچه
  • فرایندهای تکمیل
 • 3 تکنولوژی های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب تولیدی
  • مراحل اولیه
  • کلیاتی در مورد تصفیه فاضلاب نساجی
  • آهار زدایی ، پیش تصفیه
  • تصفیه فاضلاب ناشی از فرایندهای رنگرزی
   • فرایندهای تجزیه بیولوژیکی
   • فرایندهای احیایی
   • لخته سازی - ترسیب
   • فرایندهای غشایی
   • فرایندهای الکتروشیمیایی
   • جذب
   • تبخیر
   • روش های اکسیداسیون پیشرفته
    • ازن زنی
    • فرایند O3/UV
    • فرایند فنتون
    • فرایندهای فتوکاتالیستی
    • پرتوهای UV
    • فرایند پراکسن
    • فرایند O3/H2O2/UV
    • فرایند O3/UV/ZnO
  • فاضلاب ناشی از فرایند چاپ و تکمیل
  • روش های تصفیه متداول

صنایع نساجی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب هستند. آب مصرفی در این صنایع دارای کیفیت بالایی است. بنابراین در فرایندهای گوناگون نساجی مقادیر قابل توجهی فاضلاب تولید و و وارد محیط زیست می شود. فاضلاب حاصل از این صنعت حاوی مقادیر زیادی از انواع مختلف رنگ و مواد شیمیایی است و بنابراین یک چالش زیست محیطی بزرگ محسوب می شود. آلودگی اصلی فاضلاب این صنایع مربوط به فرآیندهای رنگرزی و تکمیل آنهاست. زیرا در این فرآیندها اغلب ترکیبات شیمیایی با ساختمان پیچیده مصرف می شوند که دفع آنها در محیط زیست مشکلات زیادی به همراه دارد. شناسایی و طبقه بندی فاضلاب های نساجی، تصفیه فاضلاب نساجی، تصفیه فاضلاب ناشی از فرایندهای رنگرزی، روش های اکسیداسیون پیشرفته و ... در این فصل مورد بحث قرار می گیرند.

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا