آشنایی با تجهیزات نفتی و ایمنی آن‌ها

 

Introduction to Oilfield Equipment & Safety

 

سر فصل ها

فصل اول: راکتور

فصل دوم: برجها Towers

فصل سوم: مبدلهاي حرارتی Heat Exchangers

فصل چهارم: ظرف تبخیر ناگهانی Flash Drums

فصل پنجم: پمپ Pump

فصل ششم: مخلوط کننده Mixer

فصل هفتم: اکسترودر Extruder

فصل هشتم: شیر Valve

فصل نهم: فیلترها Filters

فصل دهم: تبخیر کننده فیلمی Film Evaporator

فصل یازدهم: برجهاي خنک کننده Cooling Towers

فصل دوازدهم: غربال Screen

فصل سیزدهم: جوش آورها Boilers

فصل چهاردهم: جدا کننده هاي سیکلونی Cyclones

فصل پانزدهم: خنک کننده هاي هوایی Air-cooled Heat Exchangers

فصل شانزدهم: کمپرسورها Compressors

فصل هفدهم: انواع کنترلر Controllers

فصل هجدهم: درباره ایمنی عمومی تأسیسات نفتی

فصل نوزدهم: ایمنی در مخازن ذخیره فرآورده هاي نفتی

 

 درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA