مدیریت حوادث (سیستم های گزارش دهی، بررسی و تحلیل حوادث)

 
سرفصل ها
 
مقدمه
تعاريف و مفاهيم ايمني و بهداشت كار
قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران
موازين مربوط به ايمني و بهداشت كار
روش‌هاي متداول بررسي و  اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار 
مديريت ايمني و سلامت محيط كار 
عوامل كليدي بهبود ايمني و سلامت حرفه‌اي محيط كار 
اجزاي برنامه ايمني
ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت 
تكنيك هاي ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت 
چگونگي ايجاد يك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه 
اهميت مديريـت بــر فرايند حوادث
راهكارها 
بار مالي حوادث
حادثه چيست؟
شبه حوادث (Near-Miss)
مطالعه نسبت حوادث 
ايمني يعني چه؟
تجزيه و تحليل حوادث بر اساس شاخصها
مدل كوه يخ و هزينه هاي حوادث
هزينه هاي مستقيم حوادث
هزينه هاي غير مستقيم حوادث
هدف از تهيه گزارش حادثه
تهيه گزارش
شاخصهاي تجزيه و تحليل حوادث
مشخصات راهنماي تجزيه و تحليل OSHA
فرمول هاي OSHA
مشخصات ANSI.Z-16.5
چارتهاي كنترلي
روشهاي تجزيه و تحليل حوادث بر اساس روشهاي آماري
 
 
 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA