ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی (Work at Height & Scaffolding Safety)

دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی (Work at Height & Scaffolding Safety) با مدرک پایان دوره بین المللی - HSE Arya

 

ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی چیست؟

کار در محیط های صنعتی همواره با مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی همراه است. این مخاطرات در فعالیت های مختلف کاری می توانند به شکل های متفاوتی ظاهر شده و در صورت عدم برنامه ریزی و کنترل صحیح، پیامدهایی را به دنبال داشته باشند که گاهی اوقات جبران آنها به هیچ وجه امکان پذیر نیست. از این رو داشتن برنامه ای نظام مند برای شناسایی خطرات شغلی و لحاظ نمودن برنامه های کنترلی و پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز پیامدهای ناگوار در محیط کار امری اجتناب ناپذیر است.« کار در ارتفاع» از جمله فعالیت هایی است که در محیط های کاری مختلف به صورت روزمره و یا برای انجام برنامه های تعمیر و نگهداری انجام می شود. شرایط خاص کار در ارتفاع،‌ آن را به فعالیتی خاص از نظر نوع مخاطرات و پیامدهای حوادث احتمالی آن تبدیل نموده است. وجود این شرایط، اقدامات خاصی را نیز به منظور حصول اطمینان از برقرار شدن ملاحظات ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیاز خواهد داشت. در تدوین این مجموعه سعی شده تا با توجه به شرایط و ملاحظات ذکر شده، یک راهنمای کاربردی برای استفاده در زیر مجموعه های بهداشت حرفه ای ارائه شود.

 

مخاطبان دوره ایمنی کار در ارتفاع و داربست‌ بندی

1- مدیران و کارشناسان HSE

2- مشاوران و بازرسان حوزه HSE

 

سرفصل دوره ایمنی کار در ارتفاع و داربست ‌بندی

 

1- برنامه ريزي جهت كار در ارتفاع

برنامه ريزي كار در ارتفاع فرآيندي است كه نياز به يك مديريت متمركز دارد. در اين فرآيند هدايت تيم بر عهده گروهي از متخصصين مجرب خواهد بود كه احاطه كاملي بر عمليات و نحوه ايمن سازي آن داشته باشند. برنامه ریزی کار در ارتفاع در 3 مرحله انجام می شود:

 • آناليز خطرات
 • شناسايي خطرات
 • پيش بيني اقدامات كنترلي

 

2- موقعيت انجام عمليات

موقعيت انجام عمليات از جمله مواردي است كه در تجزيه و تحليل خطرات كار در ارتفاع و پيش بيني اقدامات كنترلي بايستي مورد بررسي قرار گيرد. خطوط هوايي انتقال برق، حفاريهاي بدون پوشش، تأسيسات زير زميني و ... از جمله مواردي به شمار ميروند كه بايستي وضعيت آنها در محلي كه عمليات كار در ارتفاع انجام ميشود، مشخص و در صورت نياز تمهيدات لازم جهت پيشگيري از بروز حوادث ناشي از آنها پيش بيني گردد.

 

3- شرايط محيطي انجام عمليات (آب و هوا، نور و ... )

 • در هنگام وقوع بادهاي شديد كه سرعت آن بيش از 50-40 كيلومتر در ساعت باشد، كار در ارتفاع بايستي تعطيل شود.
 • در هنگام وقوع رعد و برقهاي شديد، كار در ارتفاع به دليل امكان برق زدگي بويژه بر روي داربستهاي فلزي ممنوع است.
 • در هنگام بارندگي، هر گونه عمليات با استفاده از تجهيزات برقي بويژه جوشكاري برق و همچنين در شرايطي كه سطوح كار در اثر ريزش باران لغزنده ميشود، ممنوع است.
 • در هنگامي كه نور كافي در محيط عمليات وجود نداشته باشد و يا در شرايطي كه بعلت گرد و خاك، مه و يا بارش باران و برف، ميزان ديد كافي نباشد، بايستي عمليات كار در ارتفاع تعطيل گردد.

 

4- توانايي هاي فيزيكي و رواني مجريان عمليات

 • جريان عمليات كار در ارتفاع بايستي از سلامتي كامل برخوردار و فاقد ترس از ارتفاع باشند.
 • اين افراد بايستي داراي قدرت بدني، چالاكي، مهارت دستي و هماهنگي مناسب جهت كار در ارتفاع باشند.
 • مجريان عمليات كار در ارتفاع بايستي توانائي سمعي مورد نياز جهت شنيدن اصوات و صداي ساير همكاران را بدون سمعك يا با استفاده از سمعك داشته باشند. اين مسئله بويژه جهت شنيدن اخطارهاي ايمني اهميت دارد.
 • علایم دال بر نقص عضو يا عدم تعادل رواني كه به تأييد پزشكان متخصص رسيده باشد، ميتواند منجر به آسيب رساندن به فرد يا ديگران شود و به همين جهت بايستي در بكارگيري افراد جهت كار در ارتفاع مد نظر قرار گيرد.

 

5- توانايي هاي فيزيكي و رواني مجريان عمليات

 • جريان عمليات كار در ارتفاع بايستي از سلامتي كامل برخوردار و فاقد ترس از ارتفاع باشند.
 • اين افراد بايستي داراي قدرت بدني، چالاكي، مهارت دستي و هماهنگي مناسب جهت كار در ارتفاع باشند.
 • مجريان عمليات كار در ارتفاع بايستي توانائي سمعي مورد نياز جهت شنيدن اصوات و صداي ساير همكاران را بدون سمعك يا با استفاده از سمعك داشته باشند. اين مسئله بويژه جهت شنيدن اخطارهاي ايمني اهميت دارد.
 • علایم دال بر نقص عضو يا عدم تعادل رواني كه به تأييد پزشكان متخصص رسيده باشد، ميتواند منجر به آسيب رساندن به فرد يا ديگران شود و به همين جهت بايستي در بكارگيري افراد جهت كار در ارتفاع مد نظر قرار گيرد.

 

6- ايمني سكوها و سطوح عمليات (داربست و ...)

 • ايمني داربست‌ها

 براي كليه كارهایي كه نمی توان آنها را در ارتفاع با استفاده از نردبان يا وسايل ديگر بطور اطمينان بخشي انجام داد، از داربستهاي مناسب و كافي استفاده می شود.

 

 • ايمني جايگاه‌هاي كار
 • كليه داربست ‌هایي كه كاركنان بر روي آن كار ميكنند، بايد داراي فضاي كافي جهت اجراي كار مورد نظر باشند.
 • هيچ بخشي از جايگاه كار نبايستي بر روي آجرهاي لق، لوله هاي آب، دودكش و ساير مصالح غير مطمئن و نامناسب قرار گيرد.
 • پهناي جايگاه با در نظر گرفتن نوع كار بايستي مناسب باشد و در هر بخش آن بايد گذرگاهي به پهناي 60 سانتي متر فارغ از هر مانع ثابت و مصالح انباشته شده فراهم گردد.

 

7- جداسازي عمليات

براي جداسازي محوطه عمليات كار در ارتفاع بايستي يك يا چند مورد از موارد زير بكار گرفته شود:‌

 • ايجاد سازه هاي حفاظتي محصور كننده
 • گماردن يك يا چند نگهبان با پرچم خطر
 • نصب علايم آگاهي دهنده و وسايل كنترل مسير
 • نصب چراغهاي چشمك زن يا علايم شبرنگ با قرار دادن نرده­هاي حفاظتي متحرك

 

8- روشها و تجهيزات ايمن سازي عمليات

•   ايمني ماشين آلات كار در ارتفاع

 • بالابرها بايستي بر اساس دستورالعمل سازنده و با رعايت مواردي از جمله تناژ بالابر مورد استفاده قرار گيرند.
 • اپراتور بالابر بايد اطلاعات لازم در خصوص بالابري كه با آن كار ميكند داشته باشد و ظرفيت بالابري آنرا بداند.
 • بكارگيري بالابرهايي كه در فضاي آزاد مورد استفاده قرار ميگيرند، در شرايط باد شديد، صاعقه، كاهش شديد ديد در هنگام باران، برف، مه و ... مجاز نمي باشد.
 • انجام هر گونه عمليات حرارتي از جمله جوشكاري و سنگ زني بر روي قطعات وسايل بالابر ممنوع است، زيرا سبب از بين رفتن استحكام اين وسايل خواهد شد.

 

9- آمادگي جهت واكنش در شرايط اضطراري

با توجه به ريسك هاي پيش بيني شده عمليات كار در ارتفاع كه توسط اداره HSE ارزيابي ميگردد،‌ اقدامات زير جهت واكنش در شرايط اضطراری صورت ميگيرد:‌

 • حضور مستمر تيم پزشكي به همراه امكانات و تجهيزات لازم در محل اجراي عمليات.
 • وجود نفرات آموزش ديده جهت ارايه كمكهاي اوليه در بين مجريان عمليات كار در ارتفاع.
 • حضور خودروهاي امدادي به همراه بهيار آموزش ديده جهت انتقال مصدومين در محل اجراي عمليات.

 

10- آموزش كاركنان در خصوص پيشگيري سقوط از ارتفاع

كليه كاركنان بايستي در ارتباط با مخاطرات و ايمن سازي فعاليت كار در ارتفاع آموزشهاي لازم را ديده باشند .اين برنامه آموزشي بايستي شامل موارد زير باشد:‌

 • آشنايي با خطرات كار در ارتفاع
 • آشنايي با ايمني سكوها و سطوح عمليات
 • آشنایی با توانايی‌هاي فيزيكي و رواني لازم جهت متصديان عمليات
 • آشنايي با تأثيرات و الزامات ايمني مربوط به موقعيت و شرايط محيطي انجام عمليات

 

11- بازرسي، حفظ و نگهداري تجهيزات جلوگيري از سقوط

 • بازرسي داربستها
 • كليه تجهيزات حفاظتي پيشگيري از سقوط و تجهيزات كاهش ارتفاع بايستي همه روزه پيش از استفاده مورد بازرسي قرار گرفته و در صورت نقص تعويض گردند.
 • پيش از بكارگيري داربست بايد شخص صلاحيتداري آنرا بررسي كند تا اطمينان حاصل نمايد كه
 • داربست در وضعيت پايداري است.
 • تجهيزات ايمني لازم در جاي خود قرار دارند.
 • وسايلي كه براي ساخت آن بكار رفته اند سالم اند.
 • داربست براي انجام كاري كه در نظر گرفته است مناسب است.

 

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک کنید

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا