خوردگی و رسوب گذاری در تأسیسات آب و فاضلاب

 


محتوای دوره آموزشی

فصل اول : کلیات

فصل دوم : کیفیت آب و آشنایی با فرایند ها و تاسیسات آب و فاضلاب

آب زیر زمینی به عنوان یک منبع

تصفیه آب‌ های زیر زمینی

آب های سطحی به عنوان یک منبع

آب های سطحی ، تصفیه و توزیع در شبکه آب شرب

تصفیه خانه آب سطحی

ایستگاه پمپاژ

طرح شماتیک آبرسانی

وظیفه کلی شبکه توزیع

توزیع - اجراء فنی

توزیع آب - محیط

انواع آلودگی های موجود در فاضلاب

اجزای مهم فاضلاب

شمایی از فرایند تصفیه فاضلاب لجن فعال متعارف

حوض ته نشینی دایروی

حوض ته نشینی مستطیلی

انواع راکتور

اختلاط کامل

جریان لوله ای

تغلیظ لجن ( بستر ثقلی )

آب گیری لجن

هاضم بیهوازی تخم مرغی لجن

فصل سوم : تئوری های مربوط به انواع خوردگی

انواع خوردگی

خوردگی یکنواخت

خوردگی گالوانیکی یا دو فلزی

حفاظت کاتدی

خوردگی محافظت کاتد‌‌یک

خوردگی شیاری

مکانیزم خوردگی شیاری

مقاومت در برابر خوردگی شیاری

مبارزه با خوردگی شیاری

خوردگی رشته ای ( فیلامنتی )

خوردگی فیلامنتی

خوردگی حفره ای

خوردگی بین دانه ای

جدایش انتخابی

خوردگی سایشی

سرعت خوردگی

خوردگی همراه با آتش

خوردگی توام با خستگی

خسارت هیدروژنی

فصل چهارم : خوردگی در تاسیسات آب و فاضلاب

آب شرب

ناخالصی های موجود در آب

کل مواد جامد موجود در آب

مواد معلق

یون ها ی محلول در آب

اختصاصات شیمیایی آب

خوردگی ترسیب سیلیکات منیزیوم

خوردگی ترسیب سیلیکات آلومنیوم

خوردگی بیوفیلم

دسته بندی

خوردگی فلزی مکانیزم

خوردگی انواع

خوردگی ، شیرها / اتصالات / شیرهای آتش نشانی

خوردگی کنتورهای آب

خوردگی عوامل موثر بر خوردگی فلزی

خوردگی ابزار کنترل

کنترل خوردگی انتخاب جنس مواد

کنترل خوردگی طراحی شبکه

کنترل خوردگی تنظیم کیفیت آب

کنترل خوردگی بازدارنده ها

حفاظت کاتدی

حفاظت آندی

کنترل خوردگی پوشش ، روکش و رنگ آمیزی

تجهیزات الکترو مکانیکال

خوردگی میلگردها در بتن

خوردگی بیولوژیکی

خوردگی بتن
 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA