تشريح الزامات، مستندسازی و مميزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏‌ای (OHSAS 18001 : 2007)

 

دوره آموزشی سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‏‌اي OHSAS 18001 : 2007 (Internal Audit Based on OHSAS 18001 : 2007) با اعطای گواهینامه پایان دوره معتبر

 

OHSAS18001 چیست؟

OHSAS به معنای سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی  (Occupational Health & Safety Assessment Series)می باشد و OHSAS 18001 استانداردی قابل ممیزی وصدور گواهینامه است که در پاسخ به نیاز سازمان ها به یک استاندارد که به وسیله آن بتوانند سیستم مدیریت خود را در زمینه های بهداشتی وایمنی ارزیابی نمایند، تدوین شده است. ساختار استاندارد  OHSAS 1800سازگار با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 میباشد تا سازمان ها بتوانند به راحتی سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی وبهداشت شغلی را با یک دیگر ادغام وسیستم مدیریت یکپارچه ای را ایجاد نمایند. یک سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی سازمان رادر شناسایی، حذف ویا به حداقل رساندن ریسک های مرتبت با بهداشت وایمنی کارکنان  و سایر طرف های ذی نفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری می نماید.

 

مخاطبان دوره OHSAS 18001

1- مدیران و کارشناسان صنایع

2- دانشجویان رشته های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

سرفصل دوره OHSAS 18001 

1- تعاريف، اصطلاحات و مفاهيم استاندارد  OHSAS 18001:2007

 • ريسک قابل قبول: ريسکي که به سطحي کاهش يافته باشد که با توجه به تعهدات قانوني و خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي براي سازمان قابل پذيرش باشد.
 • مميزي: فرايندي نظام يافته، مستقل و مدون به منظور به دست آوردن شواهد مميزي و ارزيابي عيني آنها براي تعيين ميزاني که معيارهاي مميزي برآورده شوند.
 • اقدام اصلاحي: اقدامي که براي از بين بردن علت يک عدم انطباق  يا ساير شرايط نامطلوب تشخيص داده شده انجام مي گيرد.
 • ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS ): شرايط و عواملي که ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS) کارکنان، کارگران موقت، پرسنل پيماني، بازديدکنندگان و هر شخص ديگري در محيط کار را تحت تاثير قرار داده يا مي توانند تحت تاثير قرار دهند

 

2- مباني سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي

 • خط مشي
 • طرح ريزي
 • اجرا و عمليات
 • بازنگري مديريت
 • بررسي و اقدام اصلاحي

 

3-  الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي

 • الزامات عمومي

سازمان بايد يک سيستم مديريت OHSAS را براساس الزامات اين استاندارد OHSAS ايجاد، مدون، اجرا و نگهداري نموده و به طور مداوم بهبود دهد و نيز نحوه برآورده کردن اين الزامات را مشخص نمايد.

 

 • خط مشي OHSAS

مديريت رده بالا بايد خط مشي OHSAS سازمان را تعريف و تصويب نمايد و در رابطه با  دامنه کاربرد تعريف شده سيستم مديريت OHSAS سازمان اطمينان حاصل نمايد. اين خط مشي:

 • متناسب با ماهيت و اندازه مخاطرات OHSAS سازمان است.
 • شامل تعهد به جلوگيري از جراحت و بيماري و نيز بهبود مداوم مديريت و عملکرد OHSAS است.
 • حداقل شامل تعهد به پيروي با الزامات قانوني قابل کاربرد و ساير الزاماتي که سازمان پذيرفته و مرتبط با خطرات OHSAS سازمان است.

 

 • طرح ريزي

سازمان بايد روشهاي اجرايي براي شناسايي مداوم خطرات، ارزيابي ريسک و تعيين کنترل هاي لازم ايجاد، اجرا و برقرار نگهدارد. در روشهاي اجرايي شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک بايد موارد زير را مدنظر قرار دهد:

 • فعاليت هاي روزمره و غير روزمره
 • رفتار و قابليت انساني و ساير عوامل مربوط به انسان
 • فعاليت کليه افرادي که به محل کار دسترسي دارند. (شامل پيمانکاران و بازديد کنندگان)
 • خطرات ايجاد شده در مجاورت محل کار توسط فعاليت هاي مرتبط با کار تحت کنترل سازمان

 

 • اجرا و عمليات

مديريت رده بالا بايد مسئوليت نهايي OHSAS و سيستم مديريتOHSAS  را برعهده بگيرد. مديريت رده بالا بايد تعهد خود را از طريق موارد ذيل به اثبات برساند :

 • حصول اطمينان از دسترس بودن منابع لازم براي ايجاد، اجرا، نگهداري و بهبود سيستم مديريت OHSAS
 • تعريف نقش ها، تخصيص مسئوليت ها و پاسخگويي ها و تفويض اختيارات به منظور تسهيل اثربخشي مديريت OHSAS، نقش‌ها، مسئوليت‌ها، پاسخگويي ها و اختيارات بايد مدون و ابلاغ گردد.

 

 • بررسي

سازمان بايد روشهاي اجرايي براي پايش و اندازه گيري منظم عملكرد OHSAS را ايجاد، اجرا و برقرار نگهدارد. اين روشهاي اجرايي بايد موارد زير را در بر گيرد:

 • پايش ميزان دستيابي به اهداف OHSAS سازمان
 • مقياس هاي كمي و كيفي متناسب با نيازهاي سازمان
 • پايش اثر بخشي كنترل ها (براي بهداشت و همچنين ايمني)
 • ثبت داده ها و نتايج پايش و اندازه گيري به ميزان كافي براي تسهيل تحليل بعدي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه.

 

 • بازنگري مديريت

مديريت رده بالا بايد سيستم مديريت OHSAS  سازمان را در فواصل زماني برنامه ريزي شده مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم مناسب بودن، كفايت و اثر بخشي آن اطمينان حاصل كند. اين بازنگري بايد ارزيابي فرصت هاي بهبود و نياز به تغيير در سيستم مديريت OHSAS از جمله خط مشي و اهداف OHSAS را شامل گردد .سوابق بازنگري هاي مديريت بايد نگهداري شود.

 

4- مستند‌ سازي چيست؟

مستند‌سازي، شيوه‌اي مفيد و مناسب به منظور شناسايي، تدوين، كنترلِ فعاليت‌ها و فرآيندها در سازمان‌ها است.

 

5- گستره مستند سازي سيستم

نوع و گستره مستند ‌سازي سيستم مديريت در سازمان به مواردي مانند زير بستگي خواهد داشت

 • پيچيدگي محصولات
 • الزامات سيستم مديريت
 • توانايي اثبات شده كاركنان
 • ابعاد سازمان و نوع فعاليت‌ها
 • پيچيدگي فرايندها و تعامل ميان آنها
 • خواسته‌هاي مشتري والزامات قانوني مربوطه

 

6- نكاتي در مورد مميزي ثبت سيستم

سازمان‌ هايي كه تمايل به اثبات انطباق با الزاماتOHSAS 18001:2007   را دارند، مي‌بايست بخاطر داشته ‌باشند كه ضرورت تامين شواهدي دال بر اجراي مؤثر سيستم مديريت ايمني و بهداشت از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد .سازمان‌ها ممكن است بدون نياز به مستند‌سازي قابل توجهي بتوانند اين انطباق را اثبات نمايند. در اظهار انطباق با OHSAS 18001:2007 سازمان بايد بتواند شواهد عيني دال بر مؤثر بودن فرآيندها و سيستم مديريت ايمني و بهداشت خود تامين نمايد.

 

7- علل ناكامي‌هاي رايج در سيستم‌هاي مديريت

 • انتخاب نماينده مديريت نامناسب
 • عدم اعتقاد و پشتيباني مؤثر مديريت ارشد
 • عدم آموزش اثربخش و كارا در رابطه با الزامات سيستم
 • عدم شناسايي مناسب فرآيندها بر اساس الزامات استاندارد
 • عدم مشاركت افراد سازمان در طراحي سيستم و به تبع آن عدم تسلط بر آن
 • عدم توجه به مدارك فني و برون سازماني و الزامات قانوني و كنترل آن در سازمان
 • عدم توجه به چهار عنصر آموزش، بازنگري مديريت، مميزي داخلي و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

 

 

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا