بهداشت حرفه ای بیمارستان

 

دوره آموزشی بهداشت حرفه ای بیمارستان (Hospital Occupational Health) با اعطای مدرک پایان دوره بین المللی معتبر - HSE Arya

 

بهداشت حرفه ای در بیمارستان چیست؟

بیمارستانها در اکثر کشورها قسمت عمده ای از مراکز بهداشتی درمانی را تشکیل می‌دهند و بخش اعظم هزینه های بهداشت و درمان (حدود 70 درصد) را به خود اختصاص داده اند. نتیجه مطلوب در مراکز درمانی و بهداشتی هنگامی حاصل می گردد که تلاش کارکنان در محیطی ایمن و بهداشتی، استاندارد و قابل قبولی انجام پذیرد. با توجه به اینکه افراد شاغل در این قبیل مراکز پیش از سایرین در معرض خطر ابتلا به بیماری های واگیر دار قرار دارند لذا در صورت ناامن بودن و آلوده بودن محیط، سلامت پرسنل و بیماران و مراجعین به طور جدی به خطر می افتد. مخاطرات عمده سلامت در بیمارستان ناشی از عدم اجرای مقررات بهداشتی، مواد زائد جامد (زباله)، فاضلاب، رختشویخانه بیمارستان، آب و مواد غذایی غیر بهداشتی و عدم مراعات نظافت عمومی و عوامل زیان آور حرفه ای نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، ارگونومیک و روانی و... می باشند که کلیه بیماران، ملاقات کنندگان، کارکنان و در نهایت جامعه را در معرض این مخاطرات قرار می دهد.

 

مخاطبان دوره بهداشت حرفه ای بیمارستان

1- مدیران بیمارستان ها

2- کارشناس ایمنی و بهداشت بیمارستان ها

3- علاقه مندان و دانشجویان رشته های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 

سرفصل دوره بهداشت حرفه ای بیمارستان

1- کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان

مراکز بهداشتی درمانی که دارای حداقل 25 شاغل باشند، رئیس یا مدیر مرکز بهداشتی درمانی مکلف است کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با اعضاء ذیل تشکیل دهد:

 - مسئول حفاظت فنی

- مسئول بهداشت حرفه ای

- نماینده کارکنان مرکز بهداشتی درمانی

- رئیس مرکز بهداشتی درمانی یا مدیر مرکز به عنوان نماینده تام اختیار رئیس

- مترون (مدیره پرستاری) و در صورت نبودن او یکی از سوپروایزر مرکز بهداشتی درمانی

 

2- عوامل زیان آور محیط در بیمارستان

عوامل زیان آور فیزیکی:

 • صدا
 • ارتعاش
 • روشنایی
 • گرما
 • سرما
 • فشار
 • پرتوها
  • روش های مختلف حفاظتی در مقابل پرتوهای یونیزان:
   • زمان
   • فاصله
   • حفاظ
  • اقدامات کنترلی به منظور کاهش مواجهه شغلی با پرتو در بیمارستان

 

- عوامل شیمیایی زیان آور: یکی از عوامل زیان آور و خطر آفرین برای افراد شاغل، مواد شیمیایی هستند. این مواد بصورت جامد، مایع، گاز و بخار مورد استفاده قرارگرفته و یا در جریان کار تولید می شوند.

 • گازها و بخارات
 • ذرات معلق
 • برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)
  • محلول دکونکس
  • محلول گلوتار آلدئید
  • محلول اتانل
  • پودر هالامید
  • محلول بتادین
  • محلول دتول
  • محلول هیپوکلریت سدیم (مایع سفید کننده)

 

- عوامل زیان آور زیست شناختی:

که شامل موارد زیر می باشند:

 • بیماری های ناشی از ویروس ها
 • بیماری های ناشی از باکتری ها
 • بیماری های ناشی از ریکنزیا ها
 • بیماری های ناشی از انگل ها
 • بیماری های ناشی از قارچ ها

 

عوامل زیان آور ارگونومی و روانی

برخی حیطه های عملکرد ارگونومی عبارتند از:

 • آنتروپومتری (تن سنجی)
 • فیزیولوژی کار
 • بررسی صدمات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار
 • حمل دستی بار

مخاطرات اسکلتی - عضلانی رایج در بیمارستانها (ویژه پرستاران):

 • مخاطرات شغلی رایج در حرفه پرستاری
 • نشانه های درد ناشی از آسیب کمر
 • پیشگیری از کمر درد
 • بارهای سنگین
 • قاعده نشستن
 • ایستادن و خوابیدن بدون کمر درد
 • پیشگیری از آسیب های مفصل زانو
 • نکاتی چند برای مراقبت از زانوها
 • نوبت کاری
 • توصیه های تغذیه ای برای نوبت کاران
 • راهکارهای مقابله با خطرات ناشی از نوبت کاری
 • فرم های مربوطه

 

3- مخاطرات ایمنی - بهداشتی رایج در بیمارستان

شامل:

 • مخاطرات ایمنی و بهداشتی واحد های مختلف بیمارستان و راه های کنترلی
  • واحدهای اداری و پشتیبانی
   • ارگونومیکی (کارنشسته – کار با کامپیوتر– کار یکنواخت – پوستچرهای نامناسب)
   • استرس شغلی
   • خشونت در محیط کار (برخورد نامناسب ارباب رجوع)
   • و ...
  • تأسیسات - مهندسی
   • عفونتهای تنفسی (لژیونلا)
   • مواد شیمیایی
   • آتش سوزی (به دلیل کار با سیلندر ها)
   • و ...
  • رختشویخانه
   • البسه آلوده
   • لوازم تیز و برنده
   • سوختگی
   • و ...
  • آشپزخانه
   • ارگونومیکی (کارایستاده - جابجائی دستی بار و ...)
   • تجهیزات و لوازم کار (لوازم تیز و برنده - دستگاه های چرخ و برش گوشت و ...)
   • مواد شیمیایی (مواد شوینده)
   • و ...
  • واحد استریل سازی
   • تماس با مواد ضدعفونی کننده
   • تماس با سایر مواد شیمیایی
   • لوازم تیز و برنده
   • و ...
  • داروخانه
   • تماس با داروهای دست ساز
   • تماس با داروهای مخدر
   • سوء مصرف داروها
   • و ...
  • تصویربرداری
   • ارگونومیکی (جابجائی دستی بیمار - کارنشسته - کار با کامپیوتر و ...)
   • تماس با اشعه
   • شوک الکتریکی – برق گرفتگی
   • و ...
  • فیزیوتراپی
   • خطرات تجهیزات و دستگاه ها
   • افتادن - لیزخوردن - سقوط اشیاء
   • پاتوژنهای خونی (هپاتیت - ایدز و ...)
   • و ...
  • آزمایشگاه
   • پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدز و …)
   • مواد شیمیائی نظیر فرمالین و ...
   • خطر needle stick و سایر لوازم تیز و برنده
   • و ...
  • اورژانس
   • تماس با مواد شیمیایی
   • افتادن - لیزخوردن - سقوط اشیاء
   • استرس شغلی
   • و ...
  • بخشهای بستری
   • آلرژی
   • ارگونومیکی (نوبت کاری - پوسچر های بدنی در حین کار - جابجائی دستی بیمار)
   • تماس با مواد شیمیایی (مواد ضدعفونی کننده و شوینده ها)
   • و ...
  • اتاق عمل
   • پاتوژنهای خونی (هپاتیت - ایدزو ...)
   • تماس دراز مدت با گازهای بیهوشی (ایزو فلوران و …)
   • خطر سیلندرهای محتوی گاز
   • و ...
 • آسیب های ناشی از تماس با needle
  • آسیب های ناشی از تماس با این آسیب ها شامل بریدگی ها، سوراخ شدگی ها، شکافها، خراشیدگی ها و زخم های عمیق است که بوسیله تماس با Needle بطور ناگهانی ایجاد می گردد.
 • حوادث ناشی از کار
  • حادثه
  • شبه حادثه
  • جلوگیری از حوادث و عوامل مخاطره آمیز
  • پیشگیری از حادثه
  • موارد قابل ثبت
  • راهنمای تکمیل فرم ثبت و گزارش حوادث
 • دستورالعمل ها و الزامات ایمنی در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن
  • دستورالعمل ایمنی

 

4- معاینات شغلی پرسنل شاغل در بیمارستان

یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های پیشگیری از بروز بیماریها و حوادث ناشی از کار در هرکشوری که به عضویت سازمان بین المللی کار و بهداشت جهانی درآمده انجام معاینات پزشکی افراد شاغل می باشد. اهداف معاینات شغلی :

- تعیین اثر محیط کار بر سلامت کارکنان

- ارزشیابی روش های پیشگیری و ایمنی

- تشخیص زودرس بیماریها و عوارض ناشی از کار

- پیشگیری از تشدید بیماریهای قبلی در صورت وجود

- تشخیص به موقع بیماری شاغلین و بررسی وضعیت سلامت شاغلین

- بکار گماردن فرد در شغل مناسب با توجه به تواناییهای جسمی و روحی

- و ...

این فصل شامل:

 • تعاریف
 • معاینات دوره ای بخش های مختلف
  • پرستار
  • بهیار
  • کمک بهیار
  • پرسنل اتاق زایمان (ماما)
  • پرسنل آزمایشگاه
  • پرسنل اتاق عمل
  • پرسنل اورژانس
  • پرسنل رادیولوژی
  • داروخانه
  • پرسنل آشپزخانه
  • پرسنل خدمات
  • پرسنل تأسیسات
  • پرسنل اداری
  • پرسنل فیزیوتراپی

 

5- وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی تجهیزاتی هستند که برای حفاظت کارکنان از صدمات شغلی و یا بیماری های ناشی از تماس با مواد بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، رادیولوژیک، الکتریکی و ... طراحی شده اند. این تجهیزات با توجه به نوع صدمه مورد انتظار و تماس شغلی متفاوت می باشند. وسایل حفاظت فردی مورد استفاده جهت پیشگیری از عفونت ضمن محافظت کارکنان و پیشگیری از ابتلای آنان، مانع انتقال عفونت به سایر بیماران و افراد می گردد.

 • دستکش
  • دستکش باید:
   • مچ آستین گان را بپوشاند
   • فقط یکبار استفاده گردد
   • در صورت پارگی و آلودگی قابل مشاهده تعویض گردد
   • و ...
  • ترتیب استفاده
  • نحوه در آوردن دستکش
 • گان
  • برای حفاظت از پوست و جلوگیری از آلوده شدن لباس ها طی انجام پروسیجرها یی که احتمال پاشیده شدن خون یا ترشحات بدن وجود دارد، باید از گان تمیز و یا استریل استفاده کرد.
  • گان باید:
   • یکبار مصرف و یا از جنس قابل شستشو باشد
   • آستین گان باید بلند ومچ آن کش دار باشد
   • گان باید یقه بسته باشد و یقه باز و یقه هفت نباشد (اندازه گان باید مناسب باشد و نواحی مورد نیاز بدن را بپوشاند)
   • و ...
  • ترتیب استفاده
  • نحوه در آوردن گان
 • ماسک
  • برای حفاظت از غشای مخاطی بینی و دهان در طی انجام پروسیجرهایی که احتمال پاشیدن خون مایعات و ترشحات بدن وجود دارد، لازم است از ماسک استفاده شود.
  • ماسک باید
   • بوسیله بند یا کش به پشت سر بسته شود
   • در صورت مرطوب شدن تعویض شود
   • هرگز به گردن آویزان نشود
   • و ...
  • ترتیب استفاده
  • نجوه درآوردن ماسک

 

6- چک لیست فعالیت های بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

 • گازهای بیهوشی
 • گازهای تحت فشار
 • مواد شیمیایی خطرناک
 • تجهیزات
 • House keeping
 • مخاطرات عفونی
 • پرونده پزشکی پرسنل
 • واحد بهداشت حرفه ای
 • حریق
 • عوامل ارگونومیک

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا