ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی

دوره آموزشی رانندگی تدافعی و ایمنی ترافیک (Defensive driving) - HSE Arya - با مدرک بین المللی

 

رانندگی تدافعی چیست؟

تعداد بالای حوادث رانندگی در کشور ما و به تبع آن حجم بالای تلفات انسانی در این زمینه، نشان از ضعف زیرساخت های اساسی این مقوله در کشور دارد. توجه به پارامترهای دخیل در کاهش اینگونه حوادث، یعنی انسان، ماشین و جاده و استانداردسازی آنها از مهم ترین دغدغه های مسئولین کشور است. سعی شده است با تدوین دستورالعمل رانندگی تدافعی و ترافیک با نگاهی سیستمی و ساختارمند مقوله رانندگی و ترافیک مورد بررسی دقیق قرارگیرد و کلیه عواملی که در افزایش ضریب شدت و ضریب تکرار حوادث جاده ای می توانند موثر واقع شوند شناسایی و الزاماتی به منظور کنترل و کاهش و یا حذف آنها ارائه گردد.

 

مخاطبان دوره رانندگی تدافعی و ترافیک

1- مسئولین ایمنی

2- کلیه رانندگان

 

 

سرفصل دوره رانندگی تدافعی و ترافیک

1- شناخت وسیله نقلیه و تجهیزات الزامی:

      برخی از مواردی که در این زمینه باید رعایت گردد شامل:

 • ارتفاع چراغ های جلو نباید از 135 سانتی متر بیشتر و از 70سانتی متر کمتر باشد
 • هر وسیله نقلیه موتوری باید مجهز به دو نوع ترمز پایی و و دستی مجزا از هم باشد
 • رانندگی با وسائل نقلیه ای که قدرت ترمز آنها طبق مشخصات مذکور نباشد ممنوع است
 • کلیه وسایل نقلیه امدادی باید در مرتفع ترین نقطه خود دارای یک چراغ خطر گردان یا زنگ یا بوقی که تولید صدای مشخص نماید باشند
 • تمام اتومبیل ها و یدک کش ها و تراکتورهای بارکش که در جاده های عمومی تردد می کنند، باید دارای دو شیشه نورتاب به رنگ قرمز یا شبرنگ در طرفین قسمت عقب خود باشند
 • و ...

 

2- معاینه فنی:

     برخی از قوانین این بخش شامل:

 • راندن کلیه وسایل نقلیه عمومی بدون در دست داشتن برگ معاینه معتبر ممنوع است
 • هیچ کس مجاز به صدور برگ معاینه نیست مگر آنکه اجازه این کار کتبا از طرف نیروی انتظامی صادر شده باشد
 • در مواردی که حرکت وسیله نقلیه در راه های عمومی طبق نظر کارشناس فنی نیروی انتظامی به واسطه معایب خطرناک باشد، پلاک آن اخذ و پس از رفع معایب و معاینه مجدد مسترد می گردد
 • و ...

 

3- آشنایی با مقررات رانندگی:

     مباحثی که در این بخش مطرح می گردد شامل:

 • مسیر و جهت عبور
  • حرکت از منتها الیه سمت راست
  • حرکت وسیله نقلیه بین خطوط
  • حرکت در جهت مجاز و عدم حرکت در جهت خلاف
  • و ...
    
 • سرعت
  • میزان حداکثر سرعت مجاز در شرایط مختلف
  • عدم رانندگی با سرعت کم که باعث کندی عبور و مرور شود
  • و ...
    
 • سبقت
  • رعایت موارد مجاز و غیر مجاز سبقت گرفتن
    
 • حق تقدم
  • شناخت حق تقدم وسایل نقلیه در شرایط مختلف
  • شناخت علائم هشداردهنده مربوز به حق تقدم
  • شناخت حق تقدم عابران پیاده
  • رعایت حق تقدم در رانندگی
    
 • استفاده از چراغ ها
  • شناخت زمان های روشن بودن و خاموشی چراغ های داخلی و خارجی وسیله نقلیه
    
 • گردش
  • شناخت فواصل و نحوه گردش به چپ و راست در شرایط مختلف
  • شناخت قوانین مربوط به گردش
    
 • توقف
  • شناخت زمان های ضروری برای توقف
  • شناخت موارد مجاز و اجباری به توقف
   • در زمان ورود به تقاطعی که علائم راهنمایی یا مأمور راهنمایی ندارد
   • در فواصل مشخص با میدان ها و راه آهن و ...
   • خطوط عابر پیاده و گذرگاه های عبور عابران
   • و ...
  • شناخت موارد غیر مجاز به توقف
   • داخل تقاطع
   • پیاده رو
   • کوچه ها
   • پیچ ها
   • ورودی های آتش نشانی، پلیس و بیمارستان ها
   • و ...

 

4- آشنایی با علایم راهنمایی و رانندگی:

     انواع علایم راهنمایی رانندگی شامل:

 • علایم خطر
 • علایم اخباری
 • علایم بازدارنده
 • علایم حق تقدم
 • علایم خط کشی خیابان ها

همچنین در بخش به بحث در رابطه با موارد زیر خواهیم پرداخت:

 • علائمی که مقامات و مأموران انتظامی به کار می برند و قوانین استفاده از آنها
 • علائمی که رانندگان باید به کار ببرندو قوانین استفاده از آنها
 • علائم اختصاصی و استثنایی بعضی از وسایل نقلیه
 • شماره گذاری و کارت مشخصات و قوانین استفاده از آنها

 

5- شماره گذاری و کارت مشخصات:

     قوانین مربوط به شماره گذاری و کارت مشخصات در این بخش ارائه می گردد. از جمله:

 • نیروی انتظامی پس از دریافت درخواست شماره گذاری و مدارک لازم با رعایت مقررات مذکور در ماده 5 برای شماره گذاری وسیله نقلیه اقدام می نماید
 • در موارد زیر نیروی انتظامی می تواند از انجام عکل شماره گذاری خودداری نماید:
  • اگر شماره گذاری وسیله نقلیه قبلا به جهاتی ممنوع اعلام گردیده باشد
  • چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوطه ذکر شده مطابق نباشد
  • و ...
 • شماره گذاری بر روی وسیله نقلیه از طریق نصب پلاکی که به وسیله نیروی انتظامی تهیه می گردد انجام خواهد شد
 • و ...

 

6- تصادفات و قوانین مرتبط:

     برخی از قوانین در این زمینه شامل:

 • راننده هر وسیله نقلیه ای که مرتکب تصادف منجر به فوت یا جراحت گردد. موظف است وسیله نقلیه را در محل تصادف متوقف سازد و از تغییر وضعیت ماشین یا صحنه تصادف خودداری کند
 • رانندگان وسایل نقلیه ایی که تصادف نموده اند در صورت وقوع جرح موظفند کمک های لازم را به مجروحین نموده و در اعزام آنان به بیمارستان مساعدت نمایند
 • تعمیرگاه ها و پارکینگ ها موظفند ظرف 24 ساعت پس از رویت وسیله نقلیه ای که آثار تصادف یا جای گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذکر مشخصات اتومبیل به نیروی انتظامی محل اعلام نمایند

     تیتر های این بخش شامل:

 • حوادث رانندگی
 • بی خطر کردن محل

 

7- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و و اخذ جرائم رانندگی:

     از جمله موارد مهم در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تطبیق میزان جریمه یا نوع تخلفات رانندگان توسط افسران مجاز تعیین می گردد
 • در مورد وسیله نقلیه ای که در محل غیرمجاز متوقف شده باشد در صورت عدم حضور متخلف، ماموران مذکور می توانند اخطاریه را به وسیله نقلیه الصاق نمایند
 • در صورتی که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد مامور مربوط گزارش خود را که حاکی از مشخصات و شماره وسیله نقلیه و روز و ساعت آن می باشد تنظیم و به اداره تسلیم نماید

     موراد بررسی شده در این بخش شامل:

 • مجازات تخلفات رانندگی طبق آیین نامه
  • سطح 1 تا سطح 7
  • قوانین و تبصره های مربوطه

 

8- محیط زیست و رانندگی:

     از جمله قوانین محیط زیستی در ارتباط با رانندگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آلوده کردن جاده و حریم آن ممنوع است
 • رانندگان باید از آسیب رساندن به فضای سبز اطراف جلوگیری نمایند
 • کلیه خودرو ها باید دارای معاینه فنی باشند و حداقل استانداردهای زیست محیطی کشوری و جهانی را دارا باشند
 • در صورتیکه در اثر تصادف، امکان آسیب رسیدن به محیط وجود داشته باشد، باید تدابیر لازم به منظور کنترل و حذف ریسک مخاطرات زیست محیطی اتخاذ گردد

 

9- کمک های اولیه و رانندگی:

     مباحثی که در این بخش مطرح می گردد شامل:

 • بررسی وضعیت مصدومان
 • نحوه برخورد با مصدومان داخل وسیله نقلیه
 • نحوه برخورد با مصدومان روی جاده
 • نکات ضروری حین امداد رسانی
 • بررسی مصدوم در محل حادثه
 • اقدامات حمایتی پایه برای حفظ حیات
 • بازکردن راه هوایی
 • برقراری تهویه (تنفس مصنوعی)
 • برقراری گردش خون
 • ماساژ قلبی
 • خونریزی خارجی
 • خونریزی داخلی

 

 

10- مقررات حمل بار:

     مباحثی که در این بخش مطرح می گردد شامل:

 • شناخت مقررات حمل بار
 • شناخت باید ها و نباید ها در حین رانندگی همراه با بار

 

11- مقررات مختلف:

     در این بخش در مورد مبرخی از سایر مقررات مرتبط با رانندگی اشاره می شود.

 

12- رانندگی در شرایط سخت:

     مباحثی که در این بخش مطرح می گردد شامل:

 • رانندگی در شب
 • نکاتی درباره رانندگی در شب
  • در شب راننده باید برای تشخیص به نور چراغهای اتومبیل خود و نور چراغهای اتومبیل های دیگر و یا چراغ های راه متکی است
  • چراغهای بالا و پرنور اتومبیل باید اجسام را تا 110 متری و چراغهای پایین تا حدود 30 متری روشن کند
  • و ...
 • رانندگی در باران
 • رانندگی در برف
 • رانندگی در مه
 • رانندگی در کوهستان

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

 

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا