ایمنی در ماشین آلات و حفاظ گذاری

 

دوره آموزشی ایمنی در ماشین آلات و حفاظ گذاری (Safety in Machinery and Guards) با اعطای گواهینامه پایان دوره معتبر

 

حفاظ گذاری ماشین آلات چیست؟

انگشتان قطع شده، دستهاي له شده، بازوهاي شكسته شده، نابينائي در اثر پرتاب قطعات و ... همگي جزئي از فهرستي طولاني از آسيب هائي هستند كه ممكن است توسط ماشين آلات ايجاد گردند، بي ترديد نگاهي عميق به هريك از حوادث به وقوع پيوسته و خسارات ناشي از آن بسيار تكان دهنده و تامل برانگيز خواهد بود. از اين رو اهميت حفظ و صيانت نيروي انساني بيش از پيش آشكار خواهد گرديد. از جمله موضوعات بسيار مهم در امر ايمن سازي ماشين آلات صنعتي، نصب حفاظ هاي مناسب جهت جلوگيري از آسيب هاي ناشي از چگونگي كاركرد ماشين و برخورد كارگران با آن مي باشد كه در اغلب موارد قابل پيشگيري خواهد بود. همواره بايد بخاطر بسپاريم هر قسمت از ماشين آلات يا نقاط خطرناك روال انجام كار كه ممكن است دربردارنده صدمات احتمالي براي كارگران باشد، مي بايست به نحو مطمئن حفاظ گذاري گردد. در واقع در هرجا كه نوع كاربرد ماشين آلات و نوع ساختار فيزيكي آن زمينه ساز امكان آسيب رساني به اپراتور ماشين ويا ساير كارگران مي باشد خطرات ناشي از آن مي بايست با برنامه ريزي مناسب حذف و يا در صورت عدم امكان حذف بصورت كاملاً كنترل شده در آيد.

 

مخاطبان دوره ایمنی در ماشین آلات و حفاظ گذاری

1- کارشناسان و کارگران ماشین آلات

2- اپراتورها و تعمیرکاران ماشین آلات

 

سرفصل دوره ایمنی در ماشین آلات صنعتی و حفاظ گذاری آنها

1- حوادث ناشی از درگیری با ماشین آلات صنعتی

      این حوادث ناشی از موارد زیر می باشند:

 • دسترسي به قسمتهاي باز تجهيزات
 • باز كردن و يا مفقود شدن حفاظ ماشين آلات
 • كاركردن افراد بي تجربه و بدون مهارت لازم با دستگاه ها و انجام عمليات تعمير و نگهداري توسط افراد فاقد صلاحيت
 • عدم رعايت الزامات قفل زني / برچسب زني جهت حصول اطمينان از خروج دستگاه از فرآيند توليد وقطع منابع قدرت دستگاه

 

2- نحوه ایجاد خطرات مکانیکی

 • نقطه عمل: اين نقطه يا به تعبير گوياتر منطقه، محدوده ي مكاني بروز كاركرد ويژه هر ماشين صنعتي مي باشد. اين كاركردها كه به وسيله ماشين آلات مختلف صورت مي پذيرد شامل برش، كشش، آهنگري، سوراخ كاري، براده برداري، تزريق پلاستيك، ريخته گري تحت فشار، فرم دهي به مواد و ... خواهد بود و در ماشين آلات بكار گرفته شده در صنايع مختلف مي بايست بصورت جداگانه تعريف و مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

 • قسمتهاي متحرك ماشين آلات

اين قسمتها عموماً به دو بخش تقسيم گردند:

 • مكانيسم هاي انتقال دهنده نيروي دستگاه كه مي تواند شامل چرخ هاي طيار، پولي، تسمه، زنجير، چرخ زنجير، كوپلينگ، هندل، دنده و ... باشد.
 • مكانيسمهاي خوراك دهنده و ساير بخش هاي كمكي دستگاه

 

 • نقاط گيرنده (ناشي از حركت بخش هاي مختلف ): اين خطر معمولاً درجاهايي بروز مي نمايد كــه حركت توام دو قسمت ازماشين نسبت به يكديگر مي تواند شرايطي را فراهم نمايد كه لباس يا اعضاي بدن اپراتور يا ساير كارگران به محوطه تماس دو قسمت وارد شده ومابين آن دو قرار گرفته و به همراه آنها حركت نمايد كه وابسته به جنس اين دوقسمت خطرات مختلفي چون له شدگي، خردشدگي و يا قطع عضو را به دنبال خواهدداشت.

 

3- خصوصیات و شرایط حفاظهای مناسب

 • جلوگيري از تماس با نقاط خطرناك: ساختارفيزيكي حفاظ بايستي بگونه اي باشد كه بطور ايمن مانع از تماس اعضاي بدن يا لباس كارگران با نقاط خطرناك و يا وسايل انتقال نيروي ماشين آلات صنعتي گردد.
 • ايمن و قابل اطمينان: از آنجاكه حفاظ هاي نصب شده روي ماشين آلات نقش بسيار حساسي در پيشگيري از بروز حوادث ايفا مي نمايند، لذا مي بايست متناسب با شرايط محل حفاظ گذاري شده، از جنس مناسب و مقاوم ساخته شده وبصورت اصولي و محكم بر روي دستگاه نصب شده باشد.
 • مانع از سقوط اشياء و قطعات گردد: يكي از نكاتي كه در حين طراحي هر حفاظ بايستي بطور جدي مورد توجه قرار گيرد ماده مصرفي جهت ساخت پوسته اصلي هر حفاظ مي باشد، اين پوسته ها بايستي بگونه اي انتخاب شود كه تضمين نمايد اشياء و قطعات مختلف امكان سقوط بر روي قسمتهاي متحرك ماشين را نخواهند داشت.
 • ايجاد خطر جديدي ننمايد: بدون شك علت اصلي ساخت هر حفاظ جلوگيري نمودن از خطرات دستگاهي كه حفاظ براي آن ساخته شده مي باشد. حال اگر اين حفاظ خود در بردارنده خطرات جديدي باشد حتي اگر وظيفه اصلي خويش را نيز بطور كامل انجام دهد از آنجاكه باعث ايجاد خطر جديدي گرديده است نمي تواند به عنوان يك حفاظ مناسب و موثر پذيرفته شود.
 • ايجاد مزاحمت ننمايد: هر حفاظ علاوه بر آنكه مي بايست منطقه اي عاري از خطر جهت فعاليت اپراتور فراهم آورد، بايست بگونه اي طراحي و نصب گردد كه اختلالي در روند فعاليت كارگر ايجاد ننمايد و كارگر قادر باشد با سرعت مطمئن و به راحتي وظايف محوله خويش را انجام دهد از جمله نكات مشهود در اين بحث مي توانبه ابعاد و طراحي فيزيكي حفاظ اشاره نمود، كه در بسياري از موارد ابعاد نامناسب و بسيار بزرگ حفاظ هاخود باعث مزاحمت كارگر شده است و باعث گرديده تا كارگر به راحتي قادر به انجام وظايف محوله خويش نباشد.
 • امكان روغن كاري ماشين بصورت ايمن وجود داشته باشد: از جمله مواردي كه همواره در كاربرد ماشين آلات صنعتي مورد نظر بوده است سرويس ونگهداري اين ماشين آلات و نيز روان سازي مستمر قطعات متحرك مي باشد زيرا در صورتيكه اين روان سازي به نحو مناسب صورت نپذيرد اصطكاك ايجاد شده بين قطعات علاوه بر فرسودگي زودرس بخشهاي مختلف ماشين مي تواند باعث بروز حوادث احتمالي نيز شده و خسارات جاني هم ايجاد نمايد.

 

4- شیوه های حفاظت از اپراتور در برابر خطرماشین آلات

 • استفاده از حفاظ ها
 • تنظيم فاصله و مكان يابي مناسب
 • روشهاي ايمن تغذيه ماشين و خروج قطعه
 • بكارگيري تدابير ويژه و وسايل و شيوههاي كنترلي مناسب

 

5- مسئولیت ایمن سازی ماشین آلات

باتوجه به اينكه هريك از عوامل حاضر در كارگاه بر حسب شرح وظايف تعريف شده داراي مسئوليتهاي متفاوتي در قبال موضوع ايمن سازي محيط و شرايط كار مي باشند لذا اين موارد در سه بخش زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت :

مديريت

سرپرستان

كارگران

 

6- آموزش و تربیت نیروی انسانی

در زمان برنامه ريزي جهت چگونگي آموزش كارگران و نيز در هنگام برگزاري دوره هاي آموزش براي ايشان موارد زير مي بايست به دقت مورد توجه قرار گيرد:

 

1 -بيان شرايط ويژه هر يك از ماشين آلات كارگاهي همچنين معرفي ساختار فيزيكي دستگاه و خطرات وابسته به شرايط انجام كار و دستور العمل هايي كه لازم است در حين كار با هر كدام ازماشين آلات مورد توجه قرار گيرد.

2 -معرفي حفاظ هاي مختلف به كار برده شده در ماشين آلات و چگونگي عملكرد آنها در جهت حفاظت از اپراتور، همچنين معرفي خطراتي كه حفاظ مي تواند در برابر آناز اپراتور محافظت نمايد.

3 -تشريح و تعميق اين موضوع كه چگونه و چرا مي بايست از حفاظ ها استفاده كرد.

4 -ارائه توضيحات لازم در خصوص چگونگي برداشتن حفاظ ها و آنكه چه كساني و در چه زماني مجاز به اين كار مي باشند.

5 -بيان مجموعه اقداماتي كه لازمست در صورت آسيب ديدن حفاظ يا مفقود شدن آن صورت پذيرد، علاوه بر اين در خصوص اوقاتي كه حفاظ به درستي قادر به پوشش دهي منطقه خطر و يا تامين حفاظت كافي اپراتور نيست مي بايست اقدامات لازم به كارگران معرفي و تفهيم گردد.

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا