آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب

 

دوره آموزشی آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب Methods for Chemical Analysis of Water & Wastewater با اعطای مدرک پایان دوره معتبر بین المللی - HSE Arya

 

آشنایی با دوره آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب

در آزمایشگاه های مختلف آزمایش های متفاوتی بر روی انواع آب ها از جمله آب آشامیدنی، آب چاه و یا آب فاضلاب انجام می‌ گیرد. اما برخی از این آزمایش ها به صورت شیمیایی هستند که این آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب نیاز به آزمایشگاه های خاصی دارند که باید دارای تجهیزات مخصوص و مورد نیاز این آزمایشات باشند.

آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب شامل آنالیز های متعددی هستند که از جمله این آزمایش ها می‌ توان به اندازه گیری اسیدیته، رنگ، کدورت آب، سختی و میزان قلیایی بودن اشاره کرد. علاوه بر این اندازه گیری میزان برخی عناصر مختلف در آب مانند ازت، آهن، کلر، اکسیژن محلول،  فسفات و منگنز نیز از جمله دیگر آزمایش‌ هایی است که در آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب انجام می شود. همچنین آنالیز انواع آلاینده های آلی نیز توسط برخی از روش های دستگاهی در این آزمایشگاه ها آنالیز می شوند.

 

مخاطبان دوره آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب

 • کارشناسان کنترل کیفیت آزمایشگاه ها
 • کارشناسان بهداشت محیط و محیط زیست
 • علاقه مندان و دانشجویان رشته های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، همچنین رشته های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب

 

 

سرفصل های دوره آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب

 

1- ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

اهمیت ایمنی در آزمایشگاه به اندازه اهمیت آن در سایر واحد های تصفیه می باشد. بنابراین هر کسی که در آزمایشگاه کار می کند باید با این بخش کاملاً آشنا باشد. در برخورد با سوالات ایمنی از قسمت های ایمنی در صنایع یا واحدهای مشابه نظیر سازمانهایی که مقرراتی برای مواد شیمیایی خطرناک دارند کمک گرفته و با آنها مشاوره نماید. پرسنلی که در آزمایشگاه واحدهای تصفیه کار می کنند، باید بدانند که در محیط کار آنها تعدادی مواد خطرناک و زیان آور وجود دارد.

 • جلوگیری از حوادث
 • خطرات موجود در آزمایشگاه
  • مواد میکروبی
  • مواد شیمیایی خورنده
  • مواد سمی
  • مواد قابل انفجار و اشتعال
  • وسایل شکسته شده
  • وسایل متفرقه

 

2- بهداشت فردی برای پرسنل واحد تصفیه خانه فاضلاب

 • بیماری های ناشی از محیط تصفیه خانه
  • بعضی از بیماری ها از طریق شکافهای دست، بریدگی ها یا زخمهای روباز شخص را مبتلا می کنند.
  • بیماری هایی که ممکن است از طریق عفونت های ناشی از دستگاه گوارش یا از طریق دهان شخص را مبتلا کنند.
  • بیماری هایی که ممکن است بوسیله تنفس هوای آلوده شخص را مبتلا کنند.

 

3- علائم هشداردهنده در رابطه با کاربرد مواد شیمیایی

 • مواد شدیداً قابل اشتعال
 • مواد اکسید کننده
 • مواد قابل انفجار
 • مواد تحریک کننده
 • مواد خورنده
 • مواد زیان آور
 • مواد سمی

 

4- اندازه گیری قلیائیـت آب 

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم
 • روش كار
  • قلیائیت فنل فتالئین
  • قلیائیت تام

 

5- انداره گیری دی اكسید كربن آزاد (CO2)

 • مقدمه
 • معرف های لازم
 • رو ش كار
 • دقـت و حـساسـیـت روش

 

6- اندازه گیری كلر باقیمانده (Cl2)

 • مقـدمه
 • انتخاب روش اندازه گیـری
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • اندازه گیری درصد کلر فعال در هیپوکلریت ها
 • دقت و خطا

 

7- اندازه گیری یون كلرور آب (-Cl)

 • مقـدمـه
 • اساس روش اندازه گیری
 • عوامل تداخل کننده در آزمایش
 • معرف های لازم 
 • روش كار
 • دقت و خطا

 

8- اندازه گیـری (pH)

 • مقدمـه
 • اساس روش اندازه گیری

 

9- اندازه گیری یون سولفات در آب به روش كـدورت سنـجـی

 • مقدمه 
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • تذكرات
 • دقت و حساسیت روش
 • روش های دیگر اندازه گیری سولفات

 

10- اندازه گیری سختی آب

 • مقدمه
 • انواع سختی
  • سختی مربوط به یونهای فلزی
  • سختی مربوط به آنیونهای همراه یونهای فلزی
   • سخنی موقت
   • سختی دائم
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم
 • روش های كار
 • تذکرات

 

11- اندازه گیری غلظت یون آهن در آب

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار

 

12- اندازه گیری غلظت یون فسفات در آب

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار

 

13- اندازه گیری ید به روش كاهش كاتالیستی

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • مزاحمت ها
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
  • اندازه نمونه
  • اندازه گیری رنگ
  • منحنی کالیبراسیون
 • محاسبه

 

14- اندازه گیری فلوراید به روش چشمی آلیزارین

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم 
 • روش كار
  • تصفیه مقدماتی نمونه ها
  • تهیه استانداردها
  • توسعه رنگ
 • محاسبه 

 

15- اندازه گیری فلوراید به روش SPADNS

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
  • تصفیه مقدماتی نمونه
  • توسعه رنگ
 • محاسبه

 

16- اندازه گیری فلوراید به روش الكترود انتخابگر (یون متری)

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • مزاحمت ها
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
  • آماده سازی الکترود
  • تعیین Slop الکترود
  • محاسبه Slop
  • اندازه گیری یون فلوراید در نمونه
  • ترسیم منحنی استاندارد
  • تعیین غلظت نمونه

 

17- اندازه گیری سورفاكتانت های آنیونی

 • مقدمه
 • مزاحمت ها
 • حداقل میزان قابل تشخیص
 • کاربرد
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
  • تهیه منحنی کالیبراسیون
  • حجم نمونه ها
  • عمل پراکسید
  • تشکیل کمپلکس و استخراج
 • اندازه گیری و محاسبه

 

18- اندازه گیری نیتروژن كجلدال

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • نگهداری نمونه
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
  • هضم
  • تقطیر
  • آزمایش شاهد
 • محاسبه

 

19- اندازه گیری نیتریت

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • آماده سازی نمونه
 • روش كار
  • ترسیم منحنی استاندارد
  • اندازه گیری نمونه

 

20- اندازه گیری نیتروژن به روش آلیاژ دواردا 

 • مقدمه
 • مزاحمت ها
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
  • تقطیر
  • نسلریزاسیون
  • تیتراسیون
 • محاسبه

 

21- اندازه گیری نیترات به روش اسپكتروفتومتری (U.V)

 • مقدمه
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • محاسبه

 

22- اندازه گیری جامدات در فاضلاب

 • تعاریف
 • دستگاه ها
 • روش كار
  • اندازه گیری باقیمانده خشک
  • اندازه گیری درصد جامدات فرار و غیر فرار
  • اندازه گیری جامدات معلق در مایع مخلوط MLSS
  • اندازه گیری MLVSS
  • اندازه گیری درصد جامدات قابل ته نشینی
  • اندازه گیری اندیس حجم لجن SVI
 • محاسبه

 

23- كواگولاسیون و جارتست

 • مقدمه
 • عوامل مؤثر در کواگولاسیون
 • تعیین دوز بهینه ماده کواگولانت
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار

 

24- تعیین مقدار اكسیژن محلول

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم
 • روش كار

 

25- تعیین مقدار BOD

 • مقدمه
 • معرف های لازم
 • روش كار
  • تهیه آب رقیق کننده
  • طریقه عمل
 • محاسبه

 

26- تعیین مقدار COD به روش تیتراسیون

 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • محاسبه

 

27- اندازه گیری COD به روش رنگ سنجی

 • مقدمه
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار

 

28- منابع

 

 
 
 
 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا