فرماندهی عملیات اطفاء حریق (Fire Fighting Command)

دوره آموزشی فرماندهی عملیات اطفاء حریق (Fire Fighting Command) با اعطای مدرک بین المللی پایان دوره با رجیستر معتبر

 

فرماندهی عملیات حریق و نجات چیست؟

یک عملیات آتش نشانی موثر نیازمند یک مرکزیت فرماندهی است چنانچه فرماندهی وجود نداشته باشد و یا چندین فرمانده وجود داشته باشند، عملیات آتش نشانی به سرعت دچار گسیختگی قابل پیش بینی در موارد زیر خواهد شد:
اقدام، فرماندهی و کنترل، هماهنگی، طرح ریزی، سازمان دهی، ارتباطات، ایمنی و... بدون داشتن همکاری تیمی و طرح مناسب، ممکن نیست که اعضای شرکت کننده بتوانند مسوولیت و نقش خود را به طور مناسب ایفا کنند. این گسیختگی به معنی عدم هماهنگی در عملیات است که سبب می شود استراتژی، تاکتیک و کیفیت انجام عملیات آتش نشانی دچار آشتفگی و تشتت شود. فرمانده؛ یعنی بکارگیری یک سیستم در جهت هماهنگی انسان، ابزار و محیط

 

مخاطبان دوره فرماندهی عملیات حریق و نجات

1- فرماندهان و نیروهای عملیاتی آتشنشانی

2- کارشناسان ایمنی  

 

سرفصل دوره فرماندهی عملیات حریق و نجات

1- اصول پیشگیری از حریق

آتش سوزی خطری معمول درمحل کار یا خانه می باشد. ساده ترين و موثر ترين روش براي دستيابي به ايمني حريق جلوگيری از شروع آتش سوزی است كه پيشگيري ازحريق ناميده مي شود. دو راه براي پيشگيری از حريق وجود دارد كه اساس آنها وابسته به مثلث آتش است حذف اكسيژن از يك ساختمان مسكوني اغلب نامطلوب و غير ممكن است  لذا پيشگيری از حريق بر دو ضلع ديگر متمركز شده است. جلوگيری از اشتعال و محدود كردن سوخت موجود ، دو شيوه پيشگيری از حريق هستند .

 

2- دسته بندی آتش

گروه A : آتش سوزی های مربوط به مواد جامدی که معمولاً دارای ساختار آلی هستند و آتش سوزی در آنهـا معمـولاً بـه همـراه

تشکیل مواد جامد گداخته رخ میدهد

گروه B : آتش سوزی های مربوط به مایعات و جامدات قابل مایع شدن

گروه C : آتش سوزی های مربوط به گازها

گروه D : آتش سوزی های مربوط به فلزات

 

3- انواع خاموش کننده آتش

     برخی از خاموش کننده های پرکاربرد شامل موارد زیر می باشد:

 • آبی                      
 • پودر خشک شیمیایی                                         
 • CO2
 •  هالون

 

4- آشنایی با خاموش کننده های دستی

 در گذشته جهت اطفاء حریق از سطل شن یا قوطی های محتوی  پودر استفاده می كردند، بدین صورت كه عامل فشار جهت تخلیه این مواد وجود نداشت و شخص مجبور بود كه با دست آن را بر روی آتش بپاشد، اما امروز جهت پرتاب مواد اطفاء كننده از عوامل فشار كه در درون سیلندرها وجود دارد استفاده می كنند. یکی از این موارد پرکاربرد خاموش کننده های دستی هستند.

 

5- آشنایی با انواع انفجارات

انفجار نتیجه ای از تغییرات فیزیکی و شیمیایی و ناشی از تخلیه انرژی شدید و ناگهانی می باشد. حرارت، نور، گازهای تولیدی و امواج ضربه ای یا ترکیبی از اینها معمولا نتایج انفجار هستند. مواد منفجره شیمیایی ممکن است آتش بگیرند یا بسوزند بدون اینکه منفجرشوند. دو نوع اصلی انفجار وجود دارد: مکانیکی و شیمیایی

 

6- آشنایی با رفتار مصالح ساختمانی در حریق

رفتار مصالح و سیستم های ساختمانی در برابر حریق دارای ابعاد مختلفی است که توسط آزمایشهای آتش مورد ارزیابی قرار می گــیرد. نـوع آزمایشهای لازم در هر مورد بستگی به نوع و کاربرد مصالح دارد. در عین حال نتایج آزمایشها را باید بتوان با یک سیستم طبقه بندی مقایسه نموده، بر این اساس میزان خطرپذیری مصالح را از نظر حریق (از طبقه بی خطر تا پر خطر) تعیین نمود. لذا بــرای بـرآورده کـردن الزامـات ایمنی در برابر حریق در ساختمان، ارائه یک روش طبقهبندی از رفتار و مشخصات مصالح و سیستمهای ساختمانی در برابر حریق ضـرورت دارد

 

7- فرماندهی و عملیات کنترل و اطفاء حریق

    برخی از مواردی که در این بخش مورد بحث قرارمیگیرد شامل موارد زیر است:

 • انفجارات  BLEVE
 • حفاظت دربرابر خطرات حریق
 • عملیات دفاع آفندی در برابرحریق
 • چگونگی عملیات با دوخط لوله آب آتش نشانی
 • چگونگی حمله به یک حریق در داخل ساختمان

 

8- آشنایی با تهویه در حریق

    برخی از نکاتی که در این مورد باید مورد توجه قرارگیرد شامل:

 • قبل از حمله داخلی باید ساختمان تهویه شود
 • انجام غیر صحیح آن، ممکن است مشکل را برای آتش نشانها بیشتر بنماید
 • اجازه می دهد دود و گازهای داغ خارج شده و قابلیت دید را بهبود می بخشد

 

9- آشنایی با حریق خودرو

      حریق خودرو

 • در اکثر مراکز اجتماعی عمومیت دارد
 • پوشیدن دستگاه تنفسی کامل اهمیت دارد
 • ازشلنگ های با قطر2/1 1 اینچ یا 4/3 1 اینچ استفاده کنید

 

10- وظایف و عملیات در در حوادث مواد خطرناک

    برخی از مواردی که در این فصل مورد بحث قرار میگیرد شامل:

 • عملیات کنترل دفاعی
 • حفاظت درمقابل مواد خطرناک
 • جستجو ونجات درحوادث و سوانح مواد خطرناک

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید 

 

     

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا