فرماندهی عملیات آتش نشانی

دوره آموزشی فرماندهی عملیات آتش نشانی (Fire Command) با اعطای مدرک بین المللی پایان دوره با رجیستر معتبر

 

مقدمه

یک عملیات آتش نشانی موثر نیازمند یک مرکزیت فرماندهی است چنانچه فرماندهی وجود نداشته باشد و یا چندین فرمانده وجود داشته باشند، عملیات آتش نشانی به سرعت دچار گسیختگی قابل پیش بینی در موارد زیر خواهد شد:
اقدام، فرماندهی و کنترل، هماهنگی، طرح ریزی، سازمان دهی، ارتباطات، ایمنی و... بدون داشتن همکاری تیمی و طرح مناسب، ممکن نیست که اعضای شرکت کننده بتوانند مسئولیت و نقش خود را به طور مناسب ایفا کنند. این گسیختگی به معنی عدم هماهنگی در عملیات است که سبب می شود استراتژی، تاکتیک و کیفیت انجام عملیات آتش نشانی دچار آشتفگی و تشتت شود. فرماندهی یعنی بکارگیری یک سیستم در جهت هماهنگی انسان، ابزار و محیط.

 

مخاطبان دوره فرماندهی عملیات آتش نشانی

 • فرماندهان و نیروهای عملیاتی آتشنشانی
 • کارشناسان ایمنی
 • مدیران و مسئولین HSE
 • علاقه مندان و دانشجویان رشته های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 

 

سرفصل های دوره فرماندهی عملیات آتش نشانی

 

1- اصول پیشگیری از حریق

آتش سوزی خطری معمول درمحل کار یا خانه می باشد. ساده ترین و موثر ترین روش برای دستیابی به ایمنی حریق جلوگیری از شروع آتش سوزی است که پیشگیری ازحریق نامیده می شود. دو راه برای پیشگیری از حریق وجود دارد که اساس آنها وابسته به مثلث آتش است حذف اکسیژن از یک ساختمان مسکونی اغلب نامطلوب و غیر ممکن است  لذا پیشگیری از حریق بر دو ضلع دیگر متمرکز شده است. جلوگیری از اشتعال و محدود کردن سوخت موجود، دو شیوه پیشگیری از حریق هستند .

 

2- دسته بندی آتش

 • گروه A : آتش سوزی های مربوط به مواد جامدی که معمولاً دارای ساختار آلی هستند و آتش سوزی در آنهـا معمـولاً بـه همـراه تشکیل مواد جامد گداخته رخ می دهد.
 • گروه B : آتش سوزی های مربوط به مایعات و جامدات قابل مایع شدن
 • گروه C : آتش سوزی های مربوط به گازها
 • گروه D : آتش سوزی های مربوط به فلزات

 

3- انواع خاموش کننده آتش

     برخی از خاموش کننده های پرکاربرد شامل موارد زیر می باشد:

 • آبی
 • پودر خشک شیمیایی
 • CO2
 •  هالون

 

4- آشنایی با خاموش کننده های دستی

در گذشته جهت اطفاء حریق از سطل شن یا قوطی های محتوی  پودر استفاده می کردند، بدین صورت که عامل فشار جهت تخلیه این مواد وجود نداشت و شخص مجبور بود که با دست آن را بر روی آتش بپاشد، اما امروز جهت پرتاب مواد اطفاء کننده از عوامل فشار که در درون سیلندرها وجود دارد استفاده می کنند. یکی از این موارد پرکاربرد خاموش کننده های دستی هستند.

 

5- آشنایی با انواع انفجارات

انفجار نتیجه ای از تغییرات فیزیکی و شیمیایی و ناشی از تخلیه انرژی شدید و ناگهانی می باشد. حرارت، نور، گازهای تولیدی و امواج ضربه ای یا ترکیبی از اینها معمولا نتایج انفجار هستند. مواد منفجره شیمیایی ممکن است آتش بگیرند یا بسوزند بدون اینکه منفجرشوند. دو نوع اصلی انفجار وجود دارد: مکانیکی و شیمیایی

 

6- آشنایی با رفتار مصالح ساختمانی در حریق

رفتار مصالح و سیستم های ساختمانی در برابر حریق دارای ابعاد مختلفی است که توسط آزمایشهای آتش مورد ارزیابی قرار می گــیرد. نـوع آزمایشهای لازم در هر مورد بستگی به نوع و کاربرد مصالح دارد. در عین حال نتایج آزمایشها را باید بتوان با یک سیستم طبقه بندی مقایسه نموده، بر این اساس میزان خطرپذیری مصالح را از نظر حریق (از طبقه بی خطر تا پر خطر) تعیین نمود. لذا بــرای بـرآورده کـردن الزامـات ایمنی در برابر حریق در ساختمان، ارائه یک روش طبقه بندی از رفتار و مشخصات مصالح و سیستمهای ساختمانی در برابر حریق ضـرورت دارد.

 

7- فرماندهی و عملیات کنترل و اطفاء حریق

    برخی از مواردی که در این بخش مورد بحث قرارمی گیرد شامل موارد زیر است:

 • انفجارات  BLEVE
 • حفاظت دربرابر خطرات حریق
 • عملیات دفاع آفندی در برابرحریق
 • چگونگی عملیات با دو خط لوله آب آتش نشانی
 • چگونگی حمله به یک حریق در داخل ساختمان

 

8- آشنایی با تهویه در حریق

    برخی از نکاتی که در این مورد باید مورد توجه قرارگیرد شامل:

 • قبل از حمله داخلی باید ساختمان تهویه شود.
 • انجام غیر صحیح آن، ممکن است مشکل را برای آتش نشانها بیشتر بنماید.
 • اجازه می دهد دود و گازهای داغ خارج شده و قابلیت دید را بهبود می بخشد.

 

9- آشنایی با حریق خودرو

      حریق خودرو

 • در اکثر مراکز اجتماعی عمومیت دارد.
 • پوشیدن دستگاه تنفسی کامل اهمیت دارد.
 • از شلنگ های با قطر2/1 1 اینچ یا 4/3 1 اینچ استفاده کنید.

 

10- وظایف و عملیات در حوادث مواد خطرناک

    برخی از مواردی که در این فصل مورد بحث قرار میگیرد شامل:

 • عملیات کنترل دفاعی
 • حفاظت درمقابل مواد خطرناک
 • جستجو ونجات درحوادث و سوانح مواد خطرناک

 

روش های اطفاء حریق

 • قطع سوخت
 • قطع اکسیژن
 • قطع حرارت
 • قطع واکنش های زنجیره ای سوختن

 

حریق مایعات قابل اشتعال

 • تقریبا در تمام انواع تصرف یافت می شود.
 • اکثر خودروها دارای مایعات قابل اشتعال یا قابل احتراق می باشند.
 • باید از روش های خاص استفاده شود.
 • مواد اطفایی خاص مورد نیاز می باشد.

 

حریق های دو بعدی

به حریق های مایع جاری شده، حوضچه شده یا داخل ظروف که فقط سطح بالای انها در حال سوختن است اتلاق می شود. با کف مناسب نوع B کنترل می شود. سطوح داغ یا شعله های روباز را باید مراقب باشید چون ممکن است مجددا شعله ور شوند.

 

حریق های سه بعدی

به حریق مایع در حال چکیدن، پاچیدن یا جاری شدن از لبه ظروف به پایین می گویند.

اطفاء این نوع حریق با کف خیلی مشکل است. خاموش کننده های گازی یا پودر خشک معمولا خیلی موثرتر می باشند.

در حوضچه ها و جریان های جاری شده نایستید.

 

فواید ارزیابی خطر

نیروی امدادی نیاز است که تصمیم بگیرد که هر واکنشی در کنترل مشکلات موثر است.

صدمات واکنش کم یا زیاد است؟

 

تخلیه

یکی از اولویت های اصلی در واکنش های اولیه است.

تخلیه به یک منطقه امن یا پناگاه باید صورت گیرد.

 

بازیابی

زمانی که خطرات بزرگ پشت سر گذاشته می شوند، انجام می گیرد.

کوشش برای پاکسازی شروع شده باشد.

سانحه از این نقطه به بعد دیگر قابل پیش رفتن نیست.

بین نیروی واکنش اضطراری و شرکت های پاکسازی تجاری تحویل و تحول صورت گرفته باشد.

 

محبوس کردن

عبارت است از نگهداری مواد در محل یا نواحی خیلی نزدیک به نشتی

 

محدود کردن

عبارت است از روش های متوقف کردن نشتی یا رها شدن


 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا