لیست دوره‌های نیمه حضوری

برای ثبت نام در این دوره‌ها کافی است روی دکمه‌ی انتخاب کلیک نموده و سپس لاگین نمایید و هزینه‌ی مربوط به دوره را پرداخت نمایید. سپس می‌توانید جزوه‌ی این دوره را دانلود نموده و در عرض یک هفته مطالعه نموده و سپس با حضور در محل تعیین شده توسط شرکت HSE Arya، در آزمون این دوره شرکت نمایید (در صورت تمایل و با هماهنگی قبلی، یک جلسه‌ی رفع اشکال دو ساعته بصورت حضوری یا آنلاین توسط یکی از اساتید دوره با دانشجو برگزار می شود). در صورت قبولی در آزمون، گواهینامه معتبر پایان دوره با کد رجیستری به دانشجویان اعطا خواهد شد.

نام دورهقیمت 
Requirements, Documentation and Internal Audit of HSE Management Systems (HSE-MS)
8500000 انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit Based on Occupational Health and Safety Management Systems
7700000 انتخاب
General Introduction to HSE
7700000 انتخاب
Health, Safety and Environment Plan
8700000 انتخاب
Risk Assessment and Management Methods and Techniques
8700000 انتخاب
HSE Requirements for Contractors
7700000 انتخاب
Electrical Safety
7700000 انتخاب
ISO/IEC 17025:2017 (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories)
8700000 انتخاب
Process Safety Management
8700000 انتخاب
International HSE Standards and Organizations
8700000 انتخاب
7700000 انتخاب
ISO 50001:2011 (Requirements for Establishing, Implementing, Maintaining and Improving an Energy Management System)
8700000 انتخاب
Introduction to ISO and the Most Popular ISO Standards
7700000 انتخاب
Introduction to DIN
7700000 انتخاب
Introduction to Six Sigma
8700000 انتخاب
Occupational Stress Management
7700000 انتخاب
Accident Management (Reporting, Investigation and Analysis Systems)
8700000 انتخاب
Emergency Preparedness and Response
8700000 انتخاب
Supervisors Safety Responsibilities
7700000 انتخاب
EFQM Excellence Model
8700000 انتخاب
Implementation of Crisis Management System
8700000 انتخاب
5S: Principles of implementation
8700000 انتخاب
Committee for Technical Protection and Occupational Health
7700000 انتخاب
HSE Culture
8700000 انتخاب
HSE Training Based on OSHA Training Programs
8700000 انتخاب
7700000 انتخاب
8700000 انتخاب
Harmful Risk Factors at Work (Physical, Chemical, Ergonomic, Biological, Psychological)
8700000 انتخاب
7700000 انتخاب
7700000 انتخاب
Lighting Systems: Measurements and Design
7700000 انتخاب
7700000 انتخاب
7700000 انتخاب
Industrial Ergonomic (Human Factors Engineering)
8700000 انتخاب
Mental Health in the Workplace
7700000 انتخاب
Occupational Diseases
7700000 انتخاب
Material Safety Data Sheet (MSDS)
7700000 انتخاب
7700000 انتخاب
General Safety
9700000 انتخاب
Safety Culture
7700000 انتخاب
Writing an Accident Report
7700000 انتخاب
Accident Analysis and Reports
7700000 انتخاب
Personal Protective Equipment (PPE) Selection Plan
7700000 انتخاب
Permit to Work Systems
7700000 انتخاب
8700000 انتخاب
8700000 انتخاب
Hydrogen Sulfide (H2S) Measurement and Control
8700000 انتخاب
Oilfield Equipment and Safety
8700000 انتخاب
Working Safely with Chemicals
7700000 انتخاب
Work at Height and Scaffolding Safety
7700000 انتخاب
Excavation and Drilling Safety
7700000 انتخاب
Safety in Dam Construction Sites
7700000 انتخاب
Safety in Tunnels
7700000 انتخاب
Welding and Cutting Safety
7700000 انتخاب
Warehouse Safety in Construction
7700000 انتخاب
Confined Space Safety
7700000 انتخاب
Boilers and Pressure Vessels Safety
8700000 انتخاب
Laboratory Safety
7700000 انتخاب
Earthquake Safety
7700000 انتخاب
7700000 انتخاب
Occupational Health and Safety in Casting
7700000 انتخاب
Safety in Machinery and Guards
7700000 انتخاب
Blasting Safety
7700000 انتخاب
7700000 انتخاب
8700000 انتخاب
Automatic Fire Detectors and Fire Alarm (based on NFPA)
8700000 انتخاب
Manual Fire Extinguishing Systems
7700000 انتخاب
First Aid & Rescue
7700000 انتخاب
8700000 انتخاب
Tools and Techniques for Hazard Identification and Risk Assessment in Petroleum and Natural Gas Industries (ISO 17776:2000)
8700000 انتخاب
Ergonomics Risk Assessment by REBA, RULA, OWAS, QEC Methods
8700000 انتخاب
Environmental Impact Assessment (EIA)
8700000 انتخاب
8700000 انتخاب
Risk Assessment by FMEA Method
8700000 انتخاب
8700000 انتخاب
8700000 انتخاب
7700000 انتخاب
8700000 انتخاب
8700000 انتخاب
Air Pollution Control
8700000 انتخاب
8700000 انتخاب
Wastewater Disinfection
8700000 انتخاب
Safety in Water and Wastewater Treatment Plants
8700000 انتخاب
Quality Control and Microbiology of Drinking Water
8700000 انتخاب
Principles of Wastewater Treatment
8700000 انتخاب
8700000 انتخاب
Waste Management
7700000 انتخاب
8700000 انتخاب
7700000 انتخاب
Tower Safety
7700000 انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit of Quality Management for Oil & Gas Industries (ISO 29001:2010)
8700000 انتخاب
Fire Fighting Principles
8700000 انتخاب
Emergency Evacuation
7700000 انتخاب
Mine Safety
7700000 انتخاب
Work at Height and Structure Safety
7700000 انتخاب
Hospital Occupational Health
8700000 انتخاب
Warehouse & Logistics Management
7700000 انتخاب
Requirements and Documentation of Environmental Management Systems (ISO 14001:2015)
8700000 انتخاب
Requirements and Documentation of Quality Management Systems (ISO 9001:2015)
8700000 انتخاب
Safety in Construction
8700000 انتخاب
Automatic Fire Alarm and Signaling (based on NFPA)
7700000 انتخاب
Automatic Fire Extinguisher Systems (based on NFPA)
7700000 انتخاب
Fall Protection
7700000 انتخاب
Ionizing Radiation Protection
8700000 انتخاب
Computer Ergonomics
7700000 انتخاب
Lifting and Crane Safety
7700000 انتخاب
Introduction to Code 12 of Iranian National Building Regulations (Safety and Precautions in Implementation)
8700000 انتخاب
Introduction to Code 20 of Iranian National Building Regulations (Signs and Symbols)
8700000 انتخاب

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا