لیست دوره‌های نیمه حضوری

برای ثبت نام در این دوره‌ها کافی است روی دکمه‌ی انتخاب کلیک نموده و سپس لاگین نمایید و هزینه‌ی مربوط به دوره را پرداخت نمایید. سپس می‌توانید جزوه‌ی این دوره را دانلود نموده و در عرض یک هفته مطالعه نموده و سپس با حضور در محل تعیین شده توسط شرکت HSE Arya، در آزمون این دوره شرکت نمایید (در صورت تمایل و با هماهنگی قبلی، یک جلسه‌ی رفع اشکال دو ساعته بصورت حضوری یا آنلاین توسط یکی از اساتید دوره با دانشجو برگزار می شود). در صورت قبولی در آزمون، گواهینامه معتبر پایان دوره با کد رجیستری به دانشجویان اعطا خواهد شد.

نام دورهقیمت 
Requirements, Documentation and Internal Audit of HSE Management Systems
6700000 انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit Based on Occupational Health and Safety Management Systems
6200000 انتخاب
General Introduction to HSE
6200000 انتخاب
Health, Safety and Environment Plan
7200000 انتخاب
Risk Assessment and Management Methods and Techniques
7200000 انتخاب
HSE Requirements for Contractors
6200000 انتخاب
Electrical Safety
6200000 انتخاب
ISO/IEC 17025:2017 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)
7200000 انتخاب
Process Safety Management
7200000 انتخاب
International HSE Standards and Organizations
7200000 انتخاب
6200000 انتخاب
ISO 50001:2011 (requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system)
7200000 انتخاب
Introduction to ISO and the Most Popular ISO Standards
6200000 انتخاب
Introduction to DIN
6200000 انتخاب
Introduction to Six Sigma
7200000 انتخاب
Occupational Stress Management
6200000 انتخاب
Accident Management (Reporting, Investigation and Analysis Systems)
7200000 انتخاب
Emergency Preparedness and Response
7200000 انتخاب
Supervisors Safety Responsibilities
6200000 انتخاب
EFQM Excellence Model
7200000 انتخاب
Implementation of Crisis Management System
7200000 انتخاب
5S: Principles of implementation
7200000 انتخاب
Committee for Technical Protection and Occupational Health
6200000 انتخاب
HSE Culture
7200000 انتخاب
HSE Training Based on OSHA Training Programs
7200000 انتخاب
6200000 انتخاب
7200000 انتخاب
Harmful Risk Factors at Work (Physical, Chemical, Ergonomic, Biological, Psychological)
7200000 انتخاب
6200000 انتخاب
6200000 انتخاب
Lighting Systems: Measurements and Design
6200000 انتخاب
6200000 انتخاب
6200000 انتخاب
Industrial Ergonomic (Human Factors Engineering)
7200000 انتخاب
Mental Health in the Workplace
6200000 انتخاب
Occupational diseases
6200000 انتخاب
Material Safety Data Sheet (MSDS)
6200000 انتخاب
6200000 انتخاب
General Safety
8200000 انتخاب
Safety Culture
6200000 انتخاب
Writing an Accident Report
6200000 انتخاب
Accident Analysis and Reports
6200000 انتخاب
Personal Protective Equipment (PPE) Selection Plan
6200000 انتخاب
Permit to Work Systems
6200000 انتخاب
7200000 انتخاب
7200000 انتخاب
Hydrogen Sulfide (H2S) Measurement and Control
7200000 انتخاب
Oilfield Equipment and Safety
7200000 انتخاب
Working Safely with Chemicals
6200000 انتخاب
Work at Height and Scaffolding Safety
6200000 انتخاب
Excavation and Drilling Safety
6200000 انتخاب
Safety in Dam Construction Sites
6200000 انتخاب
Safety in Tunnels
6200000 انتخاب
Welding and Cutting Safety
6200000 انتخاب
Warehouse Safety in Construction
6200000 انتخاب
Confined Space Safety
6200000 انتخاب
Boilers and Pressure Vessels Safety
7200000 انتخاب
Laboratory Safety
6200000 انتخاب
Earthquake Safety
6200000 انتخاب
6200000 انتخاب
Occupational Health and Safety in Casting
6200000 انتخاب
Safety in Machinery and Guards
6200000 انتخاب
Blasting Safety
6200000 انتخاب
6200000 انتخاب
7200000 انتخاب
NFPA 72E: Automatic Fire Detectors & Fire Alarm
7200000 انتخاب
Manual Fire Extinguishing Systems
6200000 انتخاب
First Aid & Rescue
6200000 انتخاب
7200000 انتخاب
ISO 17776:2000 - Tools and Techniques for Hazard Identification and Risk Assessment in Petroleum and Natural Gas Industries
7200000 انتخاب
Ergonomics Risk Assessment by REBA, RULA, OWAS, QEC Methods
7200000 انتخاب
Environmental Impact Assessment (EIA)
7200000 انتخاب
7200000 انتخاب
Risk Assessment by FMEA Method
7200000 انتخاب
7200000 انتخاب
7200000 انتخاب
6200000 انتخاب
7200000 انتخاب
7200000 انتخاب
Air Pollution Control
7200000 انتخاب
7200000 انتخاب
Wastewater Disinfection
7200000 انتخاب
safety in water and wastewater treatment plants
7200000 انتخاب
Quality Control and Microbiology of Drinking Water
7200000 انتخاب
Principles of Wastewater Treatment
7200000 انتخاب
7200000 انتخاب
Waste Management
6200000 انتخاب
7200000 انتخاب
6200000 انتخاب
Tower Safety
6200000 انتخاب
Requirements, Documentation and Internal Audit of Quality Management for Oil & Gas Industries (ISO 29001:2010)
7200000 انتخاب
Fire Fighting Principles
7200000 انتخاب
Emergency Evacuation
6200000 انتخاب
Mine Safety
6200000 انتخاب
Work at Height and Structure Safety
6200000 انتخاب
Hospital Occupational Health
7200000 انتخاب
Warehouse & Logistics Management
6200000 انتخاب
Requirements and Documentation of Environmental Management Systems (ISO 14001:2015)
7200000 انتخاب
Requirements and Documentation of Quality Management Systems (ISO 9001:2015)
7200000 انتخاب
Safety in Construction
7200000 انتخاب
Automatic Fire Alarm and Signaling (based on NFPA)
6200000 انتخاب
Automatic Fire Extinguisher Systems (based on NFPA)
6200000 انتخاب
Fall Protection
6200000 انتخاب
Ionizing Radiation Protection
7200000 انتخاب
Computer Ergonomics
6200000 انتخاب
Lifting and Crane Safety
6200000 انتخاب

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا