کنترل کیفیت و میکروبیولوژی آب آشامیدنی

 

کنترل کیفیت آب چیست؟

به مجموعه اقدامات مستمر و هدفمندي اطلاق مي شود كه مشتمل بر تهيه برنامه زمانبندي، نمونه برداري از منابع آب تا مبادي مصرف و تعيين مقادير عوامل فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب به منظور تطبيق با استانداردهاي آب آشاميدني است به نحويكه سلامت مصرف كننده را در كوتاه مدت و دراز مدت تأمين نمايد به عبارتي، كنترل كيفي آب، آگاهي از روند تغييرات فيزيكي شيميايي و ميكروبي آب از منابع تأمين تا مبادي مصرف و محل تخليه پسابهاي حاصل از مصرف ، به تصفيه خانه هاي فاضلاب و پس از طي فرآيند تصفيه فيزيكي_ بيولوژي و تخليه پسابهاي حاصل به منابع پذيرنده و يا نقطه تحويل آن به بخشهاي مصرف كننده ديگراست.

 

مخاطبان دوره کنترل کیفیت و میکروبیولــوژی آب آشامیدنی

1- کارشناسان کنترل کیفیت آزمایشگاه ها

2- کارشناسان بهداشت

 

سرفصل دوره کنترل کیفیت و میکروبیولــوژی آب آشامیدنی

1- استاندارد کیفی آب و فاضلاب:

کنترل کیفیت آب شرب در مراحل تولید، انتقال، تصفیه، ذخیره، شبکه توزیع و تخلیه پساب از طریق واحد های کنترل کیفی انجام می شود.

 

2- خصوصیات کیفی آب:

  • فیزیکی
  • شیمیایی
  • بیولوژیکی
  • فیزیکو شیمیایی

 

3- تعریف آب آشامیدنی:

آب آشامیدنی آبی است که ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و رادیو اکتیو آن در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن، عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت برای سلامت انسان ایجاد نکند

 

4- استاندارد آب آشامیدنی:

استاندارد های آب آشامیدنی پارامترهای کیفی آب هستند، که برای حفظ حد مجاز غلظت و تامین سلامت منابع آب عمومی از طریق سازمان های بهداشتی و زیست محیطی تامین شده اند.

 

5- معرفی برخی از روش های کنترل کیفیت آب:

  • کلرسنجی
  • آزمایش میکروبی

 

6- ميكروب شناسي آب:

ويژگي هاي ميكروبي آب آشاميدني مبناي قضاوت در مورد تعيين قابليت شرب آبها از نقطه نظر بيولوژيكي قرار مي گيرد. اصولاً آبي كه به مصرف مي رسد، بايد عاري از ميكروارگانيسم هاي بيماري‌زاي شناخته شده و باكتري هاي نشانگر باشد. آب آشاميدني شبكه استريل نيست پس مي تواند حاوي ميكروب غيربيماري‌ زا باشد.

 

7- ارگانيسم هاي شاخص آلودگي مدفوعي آب:

  • در عمل هر ميكروارگانيسمي نمي تواند مطابق اين معيار باشد.
  • ارگانيسم هاي شاخص نبايد قادر به افزايش و تكثير در آب باشد.
  • ارگانيسم هاي شاخص بايد به سادگي جدا شده و مشخص گرديده و نشان داده شود.
  • ارگانيسم هاي شاخص مي بايست بيش از باكتري هاي بيماري زا در آب باقيمانده و در مقابل گندزداها مثل كلر مقاوم باشند.

 

 

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا