آشنایی با مدل تعالی (سرآمدی) سازمانی (EFQM)

     
 
 
آشنایی با مدل تعالی_سرآمدی_سازمانی_EFQM
 
 
 
در این دوره با چگونگی طرح ریزی مسیر تعالی (سرآمدی) سازمان به عنوان مهمترین خروجی فرایند خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM آشنا می‌شوید .
 
شرکت کنندگان در پایان دوره توانایی استفاده از نتایج خود ارزیابی و طرح ریزی مدل تعالی<span style="font-size: 14px> را خواهند داشت .
 
 
سر فصل ها :
 
مروری بر مدل تعالی
مروری بر اصول روشهای خود ارزیابی
چگونگی تعیین پروژه های بهبود بر اساس نتایج خود ارزیابی
روش های اولویت بندی پروژه های بهبود
دسته بندی پروژه های بهبود بر اساس استراتژی های سازمان و ارتباط متقابل آنها
طرح ریزی مدل تعالی شامل پروژه‌های اولویت‌بندی شده با در نظر گرفتن تقدم و تاخر هر یک
چگونگی کنترل روند حرکت سازمان در مدل تعالی
 
 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA