آشنایی با مدل تعالی (سرآمدی) سازمانی (EFQM)

     
 
دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی سرآمدی سازمانی EFQM (EFQM Excellence Model) با اعطای گواهینامه پایان دوره معتبر
 
 
 

مدل تعالی سازمانی چیست؟

جهان هیچ‌گاه ثابت باقی نمی ‌ماند و امروز بیشتر از هر زمان دیگری با سرعت در حال تغییر است. وابستگی‌ های بین سازمان‌ها، اجتماعات، کشورها و اقتصادها به ‌شکل پیچیده‌ ای در حال تقویت و افزایش است. هر سازمان برای اینکه در چنین محیطی رقابتی باقی بماند، نیاز به نوآوری و بهبود دائمی دارد. اکنون بیشتر از گذشته، سازمان‌ها باید نیازها و انتظارات ذی ‌نفع ‌های خود را بفهمند، بینشان تعادل برقرار کنند و به ‌شکلی مؤثر آنها را مدیریت کنند. مدل تعالی سازمانی، چهارچوبی برای فهم و مدیریت این پیچیدگی است. این مدل عملی و کاربردی را سازمان‌های پیشرو شکل داده‌اند تا برای پیشرفت مداوم آنها مشوق باشد.

 

مخاطبان دوره مدل تعالی سازمانی

1- مدیران ارشد و میانی سازمان

2- کارشناسان طرح و برنامه

3- کارشناسان برنامه ریزی و سیستم ها

4- علاقه مندان و دانشجویان رشته های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و رشته های مدیریتی

 

 

سرفصل دوره مدل تعالی سازمانی 

 

1- تعالی سازمانی

 • تضمین موفقیت سازمان در بلند مدت
 • کسب رضـایتــمندی کلیـــه ذینفعــان
 • ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان
 • رشــد و ارتقـــای سطح یک سـازمان در تمامی ابعاد

 

2- مزایای مدل تعالی سازمانی

 • ارزیابی مبتنی بر واقعیات
 • مشارکت گسترده کارکنان
 • مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی
 • شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود
 • برخورداری این مدل از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر
 • تبادل تجربیات درون و برون سازمانی با بکارگیری ابزار بهینه کاوی
 • و ...

 

3- ویژگی سازمانهای متعالی

 • رهبری
 • همسویی  
 • یکپارچگی
 • پیشرو بودن

 

4- کاربردهای مدل تعالی سازمانی

 • ساختاری برای سیستم مدیریتی سازمان
 • مبنایی برای ایجاد زبان و تفکر مشترک در تمامی ابعاد سازمان و در همه حوزه های عملکرد
 • چـارچــوبی برای درک وضعیت اقـــدامات انجــام شده، حذف دوباره کاری ها و تشخیص انحرافات
 • ابزاری برای خودارزیابی به منظور تعیین موقعیت سازمانها در مسیر تعالی، کمک به درک فاصله بین اهداف و واقعیتها و ترغیب سازمانها به یافتن راه حلهای بهبود

 

5- تاریخچه مدل‌ های سرآمدی

     جوایزی برای مدل تعالی در طول تاریخ درنظر گرفته شده که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جایزه دمینگ (1951)
 • جایزه کیفییت اروپا (1991)
 • جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (1987)

 

6- تعریف جوایز کیفیت

جوایز کیفیت، جوایز و پاداشهایی هستند که براساس برخی از جنبه ‌های کیفی عملکرد یک سازمان اهدا می‌گردند. جنبه‌هایی که در حالت عادی یک سازمان مسؤلیت زیادی در قبال آنها ندارد.

 

7- مهمترین جوایز کیفیت

    سه فقره از مهمترین جوایز کیفیت که قبل از سایر جوایز بوجود آمده‌اند به شرح زیر می‌باشند:

 • جایزه دمینگ (Deming Price-DP)
  • تاریخچه جوایز کیفیت دمینگ
  • اصول حاکم بر مدل جایزه دمینگ
  • انواع جایزه دمینگ
  • معیارهای مدل دمینگ
   • خط مشی
   • سازمان و عملیات ان
   • آموزش و جریان توسعه آموزشی
   • و ...
 • جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج آمریکا
  • تاریخچه جوایزمالکوم بالدریج
  • انواع جایزه
 • جایزه کیفیت اروپا

 

8- تقسیم بندی متقاضیان از دیدگاه سازمان EFQM

 • شرکت های بزرگ
 • سازمان های بخش خدمات عمومی
 • واحــدهای عملیــاتی از شــرکت ها
 • سازمان های با اندازه کوچک و متوسط مستقل
 • سازمان های با اندازه کوچک و متوسط وابستـه

 

9- ارزشها و مفاهیم محوری جایزه کیفیت اروپا

 • نتیجه مداری
 • مشتری محوری
 • توسعه شراکت تجاری
 • رهبری و ثبات در مقاصد
 • مسئولیت نسبت به جامعه
 • مشارکت و توسعه نیروی انسانی
 • یادگیری مستمر، بهبود و نوآوری
 • مدیریت بر اساس فرآیندها و حقایق

 

10- اصول بنیادین تعالی سازمانی

 • نتیجه ‌گرایی

مزایایی که از به کارگیری این اصل عاید سازمان می شود:

 • مشعوف کردن ذینفعان سازمان
 • موفقیت پایدار برای تمام ذی ‌نفعان
 • ایجاد ارزش افزوده برای تمام ذی نفعان
 • درک نیازمندی‌های حال و آینده سازمان
 • ایجاد هم راستایی و تمرکز در سطح سازمان

 

 • مشتری مداری

مزایایی که از به کارگیری این اصل عاید سازمان می شود:

 • توسعه سهم بازار
 • درک مزایای رقابتی
 • موفقیت پایدار سازمان
 • وجود مشتریان مشعوف شده
 • سطح بالای حفظ مشتریان و جلب اعتماد آنها

 

 • رهبری و ثبات در مقاصد

مزایایی که از به کارگیری این اصل عاید سازمان می شود:

 • ایجاد یک هویت شفاف برای سازمان
 • روشن شدن مقصود و جهت‌گیری سازمان
 • ایجاد رفتارهای سازگار و الگو در سطح سازمان
 • دستیابی به نیروهای کار متعهد‌، با انگیزه و موثر

 

 • مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت‌ها

مزایایی که از به کارگیری این اصل عاید سازمان می شود:

 • تصمیم گیری موثر و واقع گرایانه
 • افزایش اعتماد ذی‌نفعان به سازمان
 • حداکثر کردن کارایی و اثربخشی در دستیابی سازمان به اهداف خود و ارایه محصولات

 

 • توسعه و مشارکت کارکنان

مزایایی که از به کارگیری این اصل عاید سازمان می شود:

 • سرمایه‌های فکری بسیار با ارزش
 • نیروی کار متعهد، وفادار و با انگیزه
 • به فعل در آمدن توان بالقوه کارکنان
 • ایجاد حس تعلق به اهداف و مقاصد سازمان

 

 • یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

مزایایی که از به کارگیری این اصل عاید سازمان می شود:

 • چالاکی سازمانی
 • نوآوری در محصول
 • ایجاد ارزش افزوده بیشتر
 • بهبود اثربخشی و کارایی
 • افزایش قابلیت رقابت سازمان

 

 • توسعه شراکت‌ها

مزایایی که از به کارگیری این اصل عاید سازمان می شود:

 • بهبود قابلیت رقابت سازمان
 • بهینه شدن شایستگی‌های محوری
 • تسهیم ریسک و هزینه و کاهش آن برای سازمان

 

 • مسئولیت اجتماعی شرکت

       مزایایی که از به کارگیری این اصل عاید سازمان می شود:

 • افزایش نام تجاری سازمان
 • بهبود تصویر سازمان در جامعه
 • محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر

 

11- خود ارزیابی چیست

مرور منظم، سیستماتیک و فراگیر فرآیند ها و نتایج عملکرد سازمان است، همچنین فرآیندی که منجر به شناسایی نقـاط قـوت و زمینه های بهبود در سازمان می شود.

- اهداف خود ارزیابی:

 • چه کارهایی را انجام می دهیم؟
 • چقدر خوب کارها را انجام می دهیم؟
 • چگونه و با چه فرایندی آنها را انجام می دهیم؟
 • اضولاً چرا باید آن کارها را انجام بدهیم؟

خود ارزیابی فرصتی است برای یادگیری دربارۀ:

 • نقاط قوت و زمینه های بهبود سازمان
 • توانمندسازی نتیجه گرا
 • اینکه چقدر در مسیر تعالی حرکت کرده ایم
 • و ...

 

12- مزایای خود ارزیابی چیست

 • ایجـاد یک زبـان مشترک و یک چـارچـوب مفهومـی برای مدیریت و بهبود در سـازمـان
 • شناسایی نقاط قوت و زمینه های بهبود سازمان بر اساس قابلیت های کلیدی و پیوند دادن آن با رضایت مشتری
 • آموزش افراد در خصوص مفاهیم بنیادی مرتبط با معیارهای ارزیابی و ارتباط آن با مسئولیت ها و تبیین سهم هرکس در عملکرد کل سازمان  
 • روش کاملا نتیجه گرا و مبتنی بر واقعیات بـرای شنـاخت و ارزیابی سازمان و اندازه گیری دوره ای پیشرفت در نیـل به نتـایج مبتنی بـر توانمندیهای پایدار
 • و ...


 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا