آشنایی با اصول تصفیه فاضلاب

 

Introduction to Principles of
Wastewater Treatment

 

برخی از سرفصل های دوره آموزشی

اهدف کلی تصفیه فاضلاب
انواع فاضلاب
تصفیه فاضلاب
آزمایش های فاضلاب
شاخص های آلودگی آب و فاضلاب
روشهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب
تصفیه فیزیکی
مهمترین روشهای تصفیه فیزیکی
صاف کردن فاضلاب
ته نشین کردن مواد معلق
حوضچه های ته نشینی
لایه بندی حوضچه های ته نشینی
بررسی هیدرولیکی نوع جریان در ته نشینی
شناور سازی
تصفیه زیستی (بیولوژیکی)
میکروارگانیسم ها
باکتریهای ساپروفیت
مهمترین انواع تصفیه بیولوژیکی
تصفیه هوازی و انواع آن
اکسیژن رسانی در تصفیه فاضلاب
انواع هوادهی
تقسیم بندی روشهای تصفیه بیولوژیکی هوازی
تصفیه بیولوژیک با کمک باکتریهای بی هوازی
هضم لجن بیولوژیک
کاربرد بیوگاز
تصفیه شیمیایی
انعقاد و لخته سازی
گندزدایی
گندزدایی با کلر
گندزدایی با اشعه ماوراء بنفش
تصفیه طبیعی فاضلاب
دریاچه های تصفیه فاضلاب (برکه تثبیت)
انواع برکه های تثبیت
برکه تثبیت هوازی
برکه های تثبیت اختیاری
برکه های تثبیت بی هوازی
برکه های تثبیت تکمیلی
برکه های تثبیت مقدماتی
برکه های تثبیت هوادهی شده
جزئیات ساختمانی برکه های تثبیت
نگهداری برکه های تثبیت فاضلاب
تصفیه مصنوعی فاضلاب
آشغال گیر
حوض دانه گیر (ماسه گیر)
استخرهای ته نشینی
تصفیه زیستی فاضلاب

و ...

 

 درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA