سیستم های مدیریت انرژی (ISO 50001 : 2011)

 

این استاندارد بین المللی بر مبنای عناصر مشترک استانداردهای سیستمهای مدیریتی  ایزو بنا نهاده شده است تا از انطباق بسیار با 9001 ISO و 14001 ISO اطمینان حاصل شود. درسال 2001 این استاندارد تدوین شد و سیر تکاملی خود را پیمود تا اینکه در سال 2011 آخرین بازنگریها در مورد آن صورت پذیرفته است.

 

مدیریت انرژی:

شامل تمام اقداماتی است که دربرگیرنده طرحریزی،برنامه ریزی،اجرا و کنترل مؤثر با اطمینان از حداقل مصرف انرژی برای انجام فعالیتهای سازمان است.همچنین سیستم مدیریت انرژی به سازمانها کمک می کند تا به صورت مستمر و منظم نسبت به بهبود عملکرد انرژی در قبال الزامات قانونی و سایر قوانین اقدام نمایند.

 

هدف از پیاده سازی:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات برای استقرار،اجرا،نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی در سازمان است،که سازمان قادر خواهد بود،یک رویکرد نظام مند برای دستیابی به بهبود مداوم عملکرد انرژی،شامل بازدهی انرژی،مصرف و استفاده انرژی رادر نظر بگیرد.

 

دامنه کاربرد:

این استاندارد قابل کاربرد برای هر سازمان که می خواهد انطباق با خط مشی انرژی بیان شده خود را تضمین و انطباق با سایر الزامات را اثبات کند کاربرد خواهد داشت.

 

مزایای پیاده سازی:

·         کاهش هزینه های انرژی

·         مدیریت پایدار

·         حفاظت زیست محیطی

·         بهبود تصویر عمومی

·         استفاده از تشویقهای مالی

·         استفاده بهینه از انرژی

·         افزایش بهره وری در انرژی

·         اقدام سازمانها به بهبود کارایی انرژی

·         بهبود مداوم سالیانه و بهبود عملکرد در استفاده از انرژی

 

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا