مديريت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2009 & ISO 10006:2003

مديريت پروژه

مبتنی بر استانداردهای

PMBOK:2009

ISO 10006:2003

 

براي مديريت موفق پروژه، سازمان‌ها نياز به مديراني با توانايي بالا در رهبري،‌ مديريت تيم پروژه، مديريت برخوردها (در طول پروژه)، توانايي بحث و مجاب‌کردن، همکاري، گزارش‌گيري و گزارش‌دهي و بسياري ويژگيهاي ديگر دارند.اين استاندارد علاوه بر تقسيم‌بندي فرآيندهاي مديريت پروژه به فازهاي مديريت پروژه ، آنها را از منظر تخصصي نيز به ۹ حوزه دانشي تقسيم نموده ‌است كه معمولاً در سازمانهاي پروژه محور تصويري از واحدهاي درگير در پروژه را نشان مي‌دهد. در ادامه به شرح مختصري از اين مباحث بسنده شده است.
 
مديريت يكپارچگي پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرايند لازم براي اطمينان از هماهنگي صحيح بين اجزاي مختلف پروژه. اين مرحله شامل طراحي برنامه‌ي پروژه، اجراي برنامه و کنترل تغييرات است. 
 
مديريت محدوده پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرايندي براي اطمينان از اينکه پروژه محدوده‌ي تعريف‌شده‌خود، و فقط آن‌را، را پوشش‌مي‌دهد و به‌ پايان‌رساندن موفق پروژه. 
 
مديريت زمان پروژه: طراحي و پياده‌سازي برنامه‌هاي لازم براي حرکت پروژه در زمان مقرر. 
 
مديريت هزينه پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي لازم براي اطمينان از انجام پروژه در چارچوب بودجه‌ي تعيين‌شده.
 
مديريت كيفيت پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندي براي اطمينان از آن‌که پروژه سطح مطلوب و مشخص‌شده‌ي کيفي را پاسخ‌مي‌دهد. 
 
مديريت ارتباطات پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي لازم براي اطمينان از صحت و به‌موقع بودن جمع‌آوري داده‌ها، توليد و توزيع و نگهداري اطلاعات در پروژه. 
 
مديريت منابع انساني پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهايي براي بهره‌گيري موثر از نيروهاي درگير در پروژه. 
 
مديريت ريسك پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي مرتبط با شناخت، تحليل و پاسخ‌گويي به ريسک‌هاي موجود در پروژه. 
 
مديريت تداركات پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي تهيه‌ي مواد، تجهيزات و خدمات موردنياز پروژه از خارج‌از گروه آن در زمان و بودجه‌ي مشخص. 
 
اين موارد از از دانش پروژه در فازهاي مختلف عمر پروژه که شامل: شروع‌کار و تجهيز، برنامه‌ريزي، اجرا، کنترل و بستن پروژه است، به‌کارمي‌روند. استاندارد ضمن تشريح هر بخش، زمان و مراحل موردنياز براي پياده‌سازي هر بخش را نيز معرفي‌مي‌کند.

 درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا