بروزرسانی و تغییر آزمون های سازمان NEBOSH در سال 2021

 

سازمان نبوش (NEBOSH) از سال 2018 با گسترش بیماری کووید19، همچنین تغییر رویکردها به سمت الکترونیکی شدن ساختار آزمون ها، شروع به ایجاد دوره های جدید و تغییر دوره های قدیمی نمود. در سال 2019، دوره گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC 2019) به آنلاین تبدیل شد و پس از آن، نشان نبوش برای ایمنی ساده شده (SS)، نشان نبوش در مقدمه ای بر بررسی رویداد (INV) و گواهینامه HSE نبوش در ارتقاء رهبری ایمنی و بهداشت (HSL) با آزمون آنلاین تدوین و به دوره های این سازمان اضافه شدند.

 

تغییرات شگرف در سال 2021

اما در سال 2021، در ادامه بروزرسانی دوره ها، گواهینامه بین المللی مدیریت بهداشت و ایمنی برای عملیات عمرانی نبوش (ICC)، گواهینامه نبوش در ایمنی حریق (FSC)، و همچنین دیپلم بین المللی نبوش برای متخصصان مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (IDip) بالاترین سطح دوره های سازمان نبوش در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای، رونمایی شده و جایگزین دوره های قبلی شدند. تمامی آزمون های هر سه دوره تبدیل به آزمون آنلاین با شرایط مشخص شده گردید.

 

خلاصه سرفصل های دوره گواهینامه بین المللی مدیریت بهداشت و ایمنی برای عملیات عمرانی نبوش (ICC)

 • بخش IC1: مدیریت ایمن ساخت و ساز
  • مبانی مدیریت سلامت و ایمنی ساخت و ساز
  • بهبود فرهنگ سلامت و ایمنی و ارزیابی خطر
  • مدیریت تغییر و رویه ها
  • (سلامت و ایمنی در) حفاری
  • (سلامت و ایمنی در) تخریب
  • (سلامت و ایمنی در) دستگاه ها و ماشین آلات سیار
  • (سلامت و ایمنی در) کار در ارتفاع
  • سلامت اسکلتی-عضلانی و کنترل بار
  • (سلامت و ایمنی در) تجهیزات کار
  • (سلامت و ایمنی در کار با) برق
  • (سلامت و ایمنی در کار با) حریق
  • عوامل شیمیایی و بیولوژیکی
  • سلامت جسمی و روانی

 

خلاصه سرفصل های دوره گواهینامه نبوش در ایمنی حریق (FSC)

 • بخش FSC1: ایمنی حریق (Fire Safety)
  • مدیریت ایمنی حریق
  • اصول حریق و انفجار
  • سوخت، اکسیژن و منابع اشتعال، و اقدامات کنترلی
  • حفاظت از آتش در ساختمان ها
  • ایمنی افراد در صورت بروز آتش سوزی
  • ارزیابی ریسک ایمنی حریق
 • بخش FSC2: ارزیابی ریسک حریق (Fire Risk Assessment)
  • ارزیابی عملی

 

خلاصه سرفصل های دوره دیپلم بین المللی نبوش برای متخصصان مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (IDip)

 • بخش ID1: دانستن (Know) - اصول ایمنی و بهداشت محیط کار (بین المللی)
  • مدل های حقوقی اجتماعی؛ اجرای قانون؛ سازمان بین المللی کار و کنوانسیون ها و توصیه های آن؛ نهادهای غیر دولتی و استانداردهای ایمنی و بهداشت؛ اشخاص ثالث؛ بیمه ها
  • ساختارهای سازمانی؛ رهبری؛ مشاوره؛ فرهنگ بهداشت و ایمنی / برنامه های تغییر رفتار؛ مدیریت ایمنی سنتی و فعال؛ درک ریسک؛ شکست ها و عوامل انسانی / بهبود قابلیت اطمینان انسان
  • صلاحیت، آموزش، اطلاعات و نظارت؛ سازمان های قابل اتکا
  • تکنیک های شناسایی خطر؛ مدیریت خطرات بهداشتی و ایمنی؛ مدیریت ریسک
  • علت یابی خسارت / تجزیه و تحلیل کمی داده ها؛ اندازه گیری و نظارت
  • مهارت های حرفه ای
  • عوامل اجتماعی؛ مسئولیت اجتماعی شرکت؛ تغییر سازمان؛ پیمانکاران / زنجیره های تأمین
 • بخش ID2: انجام دادن (Do) - کنترل مسائل بهداشتی محیط کار (بین المللی)
  • خدمات بهداشت حرفه ای / برابری در محل کار
  • بیماری و سلامت روانی / تندرستی / خشونت در محیط کار / تنها کار کردن
  • نظارت بهداشتی
  • مواد خطرناک
  • ریسک های بهداشتی ناشی از مواد خطرناک
  • اپیدمیولوژی و سم شناسی
  • آزبست و سرب
  • تهویه و تجهیزات حفاظت فردی (PPE)
  • نظارت بر مواد خطرناک
  • عوامل بیولوژیکی
  • سر و صدا
  • لرزش
  • تابش - تشعشع
  • مسائل اسکلتی - عضلانی / کار با دست
  • دمای محیط کار / خدمات رفاهی
 • بخش ID3: انجام دادن (Do) - کنترل مسائل ایمنی محیط کار (بین المللی)
  • محیط کار ایمن
  • (ایمنی در) فضاهای بسته
  • (ایمنی در) آتش و انفجار
  • (ایمنی و ارزیابی ریسک) حریق
  • (ایمنی کار با) مواد خطرناک
  • تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات کار
  • (ایمنی در) تجهیزات کار
  • (ایمنی در) دستگاه ها
  • (ایمنی در) تجهیزات کار سیار
  • (ایمنی در) تجهیزات بالابری
  • (ایمنی در) برق
  • (ایمنی در) ساخت و ساز / ساختمان
  • (ایمنی در) کار در ارتفاع
  • (ایمنی در) تخریب
  • (ایمنی در) حفاری
  • (ایمنی در) حمل و نقل در محل کار
  • (ایمنی در) رانندگی مربوط به کار

 

در ادامه، و در نیمه دوم سال 2021، دوره گواهینامه مدیریت زیست محیطی نبوش (EMC) به آنلاین تبدیل و دوره های نشان HSE نبوش در مدیریت ریسک ها و ارزیابی ریسک در کار (RAW) و نشان نبوش در کار با تندرستی (WEL) با آزمون آنلاین به لیست دوره های نبوش افزوده شدند.

 

 

خلاصه سرفصل های دوره گواهینامه مدیریت زیست محیطی نبوش (EMC)

 • EMC1: مدیریت و کنترل جنبه های زیست محیطی
  • مبانی مدیریت زیست محیطی
  • سیستم های مدیریت زیست محیطی
  • ارزیابی جنبه ها و اثرات زیست محیطی
  • طرح ریزی و مقابله با شرایط اضطراری زیست محیطی
  • کنترل انتشار آلاینده ها به هوا
  • کنترل سر و صداهای (noise) زیست محیطی
  • کنترل آلودگی منابع آبی
  • کنترل ضایعات و کاربری اراضی
  • منابع و استفاده از انرژی و کارایی انرژی
 • EMC2: ارزیابی جنبه های زیست محیطی و تأثیرات مرتبط با آن
  • ارزیابی عملی

 

خلاصه سرفصل های دوره نشان HSE نبوش در مدیریت ریسک ها و ارزیابی ریسک در کار (RAW)

 • چرا ریسک های ایمنی و بهداشتی را مدیریت می کنیم
 • مدیریت ریسک: شناسایی و درک ریسک ها
 • مدیریت ریسک: کنترل ریسک ها
 • مدیریت ریسک: منابع اطلاعاتی و کاربرد ابزارهای ارزیابی ریسک HSE

 

خلاصه سرفصل های دوره نشان نبوش در کار با تندرستی (WEL)

 • پایه های تندرستی - تندرستی چیست و چرا مهم است
 • شاخه های تندرستی و مزایای آنها - تندرستی چگونه بهبود می یابد
 • مداخلات در محل کار - چگونه از مداخلات در بهبود تندرستی بهره بگیریم

 

نبوش، بهترین سازمان گواهی دهنده سال 2021

جمعه 12 نوامبر 2021، فدراسیون ملی سازمان های گواهی دهنده در انگلستان (FAB) جایزه بهترین سازمان گواهی دهنده سال 2021 را به سازمان NEBOSH اهدا کرد.

این نشان، به خاطر عکس العمل سریع این سازمان نسبت به اتفاقات پیرامون شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر آموزش سازمانی و فردی، مدرنیزه سازی دوره های آموزشی و آزمون ها و آنلاین شدن عموم دوره های این سازمان، و همچنین افزودن دوره های جدید با رویکردهای تخصصی در زمینه های مختلف ایمنی، بهداشت و محیط زیست به سازمان نبوش اهدا شد.

 

ادامه راه

با اینکه مان زیادی تا پایان سال 2021 باقی نمانده است، خبرها حاکی از این است که سازمان نبوش همچنان در تکاپو برای تغییرات جدید در دوره هایی است که آزمون آنها آنلاین نیست.

 

به نظر شما دوره بعدی که آزمون آن از حضوری به آنلاین تغییر خواهد کرد کدام دوره است؟؟؟

 

 

------------------------------------------

مختصری درباره سازمان نبوش (NEBOSH)
 
نبوش، مجری امتحان ملی در ایمنی و بهداشت شغلی (The National Examination Board in Occupational Safety and Health) به عنوان یک امتحان غیر وابسته، بصورت تشکیلاتی گواهی دهنده با رویکرد غیر انتفاعی تشکیل شده است. نبوش طیف وسیعی از گواهی های مرتبط با شغل و معتبر در صحنه بین المللی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست و نیازمندی های مدیریت ریسک را طراحی کرده که در زمینه های شغلی مختلف و برای سازمان های خصوصی و دولتی کاربرد دارد. دوره های نبوش هر ساله 50.000 داوطلب را در جهان در بیش از 600 موسسه مختلف و در 120 کشور دنیا جذب می‌­نماید.
 
شرکت HSE Arya، نماینده رسمی RRC International انگلستان در ایران، دوره های NEBOSH را بصورت آموزش آنلاین و آزمون حضوری و آنلاین در ایران (همچنین بصورت درون سازمانی در سراسر کشور) ارائه می دهد.
 
 
 
------------------------------------------
 
 

 

 

با ما در ارتباط باشید:

 

☎️ تلفن
02155425307
 
📱 واتساپ
 
 

www.HSEArya.com

 

Telegram - IranNebosh Channel - HSE Arya  Instagram - HSE Arya Training  Linkedin - HSE Arya Training  Linkedin Page - HSE Arya Training  Aparat - HSE Arya Training  Youtube - HSE Arya Training  Facebook - HSE Arya Training  Twitter - HSE Arya Training


 

واحد آموزش

 

 

مطالب مرتبط:

 

ویدئوها و لایوهای واحد آموزش شرکت HSE Arya

ویدئوها و لایوهای واحد آموزش شرکت HSE Arya

  

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا