ویدئوها و لایوهای واحد آموزش شرکت HSE Arya

در این پست، ویدئوها و لایوهای تهیه شده توسط واحد آموزش شرکت HSE Arya نماینده رسمی شرکت بین المللی RRC International انگلستان در ایران به ترتیب تاریخ (از جدیدترین به قدیمی ترین) با مختصری از محتوا ارائه می گردد.

تاریخ پست به ازای هر ویدئو یا لایو جدید افزوده شده، به روز می گردد.

با ما همراه باشید.

واحد آموزش HSE Arya

 

-----------------------------------------------------------

لایو - قسمت هشتم (با مهمان)

تجربیات شرکت در دوره آنلاین و آزمون حضوری گواهی بین المللی عمومی نبوش درحوزه نفت و گاز (NEBOSH IOG) در ایران از طریق شرکت HSE Arya، نماینده رسمی RRC International انگلستان در ایران

مهمان این هفته: آقای مهندس شهرام سروری، سرپرست HSE شرکت انتقال گاز ایران

1399/06/24

2020/09/14

 

 

مشاهده در:

 لایو آموزش - قسمت هشتم - مشترک با حضور آقای مهندس شهرام سروری در مورد تجربیات شرکت در دوره و آزمون نفت و گاز نبوش در ایران - HSE Arya - Telegram   لایو آموزش - قسمت هشتم - مشترک با حضور آقای مهندس شهرام سروری در مورد تجربیات شرکت در دوره و آزمون نفت و گاز نبوش در ایران - Instagram - HSE Arya Training   لایو آموزش - قسمت هشتم - مشترک با حضور آقای مهندس شهرام سروری در مورد تجربیات شرکت در دوره و آزمون نفت و گاز نبوش در ایران - Aparat - HSE Arya Training   لایو آموزش - قسمت هشتم - مشترک با حضور آقای مهندس شهرام سروری در مورد تجربیات شرکت در دوره و آزمون نفت و گاز نبوش در ایران - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

لایو - قسمت هفتم (با مهمان)

تجربه شرکت در آزمون های جدید IG1 و IG2 نبوش در ایران + گذراندن دوره آنلاین جنرال نبوش (NEBOSH IG 2018) از طریق شرکت HSE Arya، نماینده رسمی RRC International انگلستان در ایران

مهمان این هفته: آقای مهندس رضا بهرامی، کارشناس HSEQ دکل دریایی حفاری چاه نفت

1399/06/10

2020/08/31

 

 

مشاهده در:

 لایو آموزش - قسمت هفتم - مشترک با حضور آقای مهندس رضا بهرامی در مورد تجربه شرکت در آزمون های جدید IG1 و IG2 نبوش در ایران + گذراندن دوره آنلاین جنرال نبوش (NEBOSH IG 2018) - HSE Arya - Telegram   لایو آموزش - قسمت هفتم - مشترک با حضور آقای مهندس رضا بهرامی در مورد تجربه شرکت در آزمون های جدید IG1 و IG2 نبوش در ایران + گذراندن دوره آنلاین جنرال نبوش (NEBOSH IG 2018) - Instagram - HSE Arya Training   لایو آموزش - قسمت هفتم - مشترک با حضور آقای مهندس رضا بهرامی در مورد تجربه شرکت در آزمون های جدید IG1 و IG2 نبوش در ایران + گذراندن دوره آنلاین جنرال نبوش (NEBOSH IG 2018) - Aparat - HSE Arya Training    لایو آموزش - قسمت هفتم - مشترک با حضور آقای مهندس رضا بهرامی در مورد تجربه شرکت در آزمون های جدید IG1 و IG2 نبوش در ایران + گذراندن دوره آنلاین جنرال نبوش (NEBOSH IG 2018) - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

لایو - قسمت ششم (با مهمان)

تجربه شرکت در اولین آزمون کتاب باز نبوش در ایران + گذراندن دوره آنلاین جنرال نبوش (NEBOSH IG 2018) از طریق شرکت HSE Arya، نماینده رسمی RRC International انگلستان در ایران

مهمان این هفته: آقای مهندس احسان رضایی، کارشناس HSE شرکت پارس ژنراتور مپنا

1399/06/03

2020/08/24

 

 

مشاهده در:

 لایو آموزش - قسمت ششم - مشترک با حضور آقای مهندس احسان رضایی در مورد تجربه شرکت در آزمون کتاب باز نبوش - HSE Arya - Telegram   لایو آموزش - قسمت ششم - مشترک با حضور آقای مهندس احسان رضایی در مورد تجربه شرکت در آزمون کتاب باز نبوش - Instagram - HSE Arya Training   لایو آموزش - قسمت ششم - مشترک با حضور آقای مهندس احسان رضایی در مورد تجربه شرکت در آزمون کتاب باز نبوش - Aparat - HSE Arya Training   لایو آموزش - قسمت ششم - مشترک با حضور آقای مهندس احسان رضایی در مورد تجربه شرکت در آزمون کتاب باز نبوش - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

لایو - قسمت پنجم (با مهمان)

بررسی اهمیت HSE در بانکداری + گذراندن دوره های نبوش (NEBOSH) و آیوش (IOSH) با شرکت HSE Arya

مهمان این هفته: آقای مهندس حامد لطف پور، مسئول HSE بانک شهر

1399/05/13

2020/08/03

 

 

 

مشاهده در:

لایو آموزش - قسمت پنجم - مشترک با حضور آقای مهندس حامد لطف پور - HSE Arya - Telegram  لایو آموزش - قسمت پنجم - مشترک با حضور حامد لطف پور - Instagram - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت پنجم - مشترک با حضور حامد لطف پور - Aparat - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت پنجم - مشترک با حضور حامد لطف پور - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

لایو - قسمت چهارم

برگزاری دوره های غیرحضوری HSE با مدرک بین المللی پایان دوره معتبر بعلاوه پاسخگویی به سوالات مرتبط

1399/05/06

2020/07/27

 

 

مشاهده در:

لایو آموزش - قسمت چهارم- HSE Arya - Telegram  لایو آموزش - قسمت چهارم- Instagram - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت چهارم - Aparat - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت چهارم - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

لایو - قسمت سوم (با مهمان)

پرسش و پاسخ در مورد دوره های بین المللی نبوش (NEBOSH)، آیوش (IOSH) و آیما (IEMA)

مهمان این هفته: خانم مهندس گشتاسبی از شرکت رهپویان

1399/04/30

2020/07/20

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hsearyatraining

 

مشاهده در:

لایو آموزش - قسمت سوم - HSE Arya  لایو آموزش - قسمت سوم - Instagram - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت سوم - Aparat - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت سوم - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

لایو - قسمت دوم

پرسش و پاسخ + ارائه نکات جدید در مورد آزمون کتاب باز نبوش

1399/04/23

2020/07/13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hsearyatraining

 

مشاهده در:

لایو آموزش - قسمت ذوم - HSE Arya  لایو آموزش - قسمت دوم - Instagram - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت دوم - Aparat - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت دوم - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

لایو - قسمت اول

پرسش و پاسخ در مورد دوره ها و آزمون های نبوش با تمرکز بر آزمون کتاب باز نبوش

1399/04/16

2020/07/06

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hsearyatraining

 

مشاهده در:

لایو آموزش - قسمت اول - HSE Arya  لایو آموزش - قسمت اول - Instagram - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت اول - Aparat - HSE Arya Training  لایو آموزش - قسمت اول - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

ویدئو - قسمت چهارم

نحوه برگزاری مصاحبه پایانی در آزمون کتاب باز نبوش

1399/04/14

2020/07/04

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hsearyatraining

 

مشاهده در

ویدئوی آموزش - قسمت چهارم - HSE Arya  ویدئوی آموزش - قسمت چهارم - Instagram - HSE Arya Training  ویدئوی آموزش - قسمت چهارم - Aparat - HSE Arya Training  ویدئوی آموزش - قسمت چهارم - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

ویدئو - قسمت سوم

(قسمت اول و دوم و سوم در یک تاریخ ضبط و در تاریخ های مختلف در سه قسمت با سه موضوع مشخص ارائه گردید)

آزمون کتاب باز نبوش

1399/04/02

2020/06/22

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hsearyatraining

 

مشاهده در

,ویدئوی آموزش - قسمت سوم - HSE Arya  ویدئوی آموزش - قسمت سوم - Instagram - HSE Arya Training  ویدئوی آموزش - قسمت سوم - Aparat - HSE Arya Training  ویدئوی آموزش - قسمت سوم - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

ویدئو - قسمت دوم

(قسمت اول و دوم و سوم در یک تاریخ ضبط و در تاریخ های مختلف در سه قسمت با سه موضوع مشخص ارائه گردید)

ارتباط شرکت HSE Arya با سازمان های بین المللی NEBOSH و IOSH و IEMA
و شرکت بین المللی RRC International

1399/04/02

2020/06/22

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hsearyatraining


مشاهده در

ویدئوی آموزش - قسمت دوم - HSE Arya  ویدئوی آموزش - قسمت دوم - Instagram - HSE Arya Training  ویدئوی آموزش - قسمت دوم - Aparat - HSE Arya Training  ویدئوی آموزش - قسمت دوم - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

ویدئو - قسمت اول

(قسمت اول و دوم و سوم در یک تاریخ ضبط و در تاریخ های مختلف در سه قسمت با سه موضوع مشخص ارائه گردید)

معرفی شرکت HSE Arya و نمایندگی ها و خدمات آن

1399/04/02

2020/06/22

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hsearyatraining

 

مشاهده در

ویدئو آموزش - قسمت اول - HSE Arya  ویدئوی آموزش - قسمت اول - Instagram - HSE Arya Training  ویدئوی آموزش - قسمت اول - Aparat - HSE Arya Training  ویدئوی آموزش - قسمت اول - Youtube - HSE Arya Training

 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

 

آخرین اخبار را از شبکه های اجتماعی ما دنبال کنید.

www.HSEArya.com

 

Telegram - IranNebosh Channel - HSE Arya  Instagram - HSE Arya Training  Linkedin - HSE Arya Training  Linkedin Page - HSE Arya Training  Aparat - HSE Arya Training  Youtube - HSE Arya Training  Facebook - HSE Arya Training  Twitter - HSE Arya Training

 

واحد آموزش

 

 

مطالب مرتبط:

 

طرح ویژه نبوش برای آنلاین سازی آزمون NEBOSH IGC - ارائه توسط HSE Arya در ایران - زیر نظر RRC International انگلستان

طرح ویژه نبوش برای آنلاین سازی آزمون NEBOSH IGC

 

دوره های متنوع سازمان نبوش به همراه آزمون در ایران - HSE Arya - RRC International

NEBOSH فقط یک دوره آموزشی نیست!!

 

چرا دوره های انلاین بین المللی؟ و چرا شرکت در دوره های HSE Arya؟ نمیانده رسمی RRC International

چرا دوره‌های آنلاین بین‌المللی؟ و چرا دوره‌های HSE Arya؟

 

دوره های بین المللی جدید توسط HSE Arya نماینده رمسی RRC International - دوره های NEBOSH - IOSH - IEMA

دوره های بین المللی جدید NEBOSH و IOSH و IEMA برای اولین بار در ایران

 

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا