تشريح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‏‌ای (ISO 45001 : 2018)

 

فهرست:

 • دامنه کاربرد
 • مراجع قانونی
 • شرایط و تعاریف
  • سازمان
  • طرف ذینفع
  • کارگر
  • مشارکت
  • مشاوره
  • محل کار
  • پیمانکار
  • الزامات و مقررات
  • الزامات قانونی و سایر الزامات
  • سیستم مدیریت
  • سیستم مدیریت OH&S
  • مدیریت عالی (مدیریت ارشد)
  • اثربخشی
  • خط مشی
  • خط مشیِ OH&S
  • هدفِ OH&S
  • آسیب و بیماری
  • خطر
  • ریسک
  • ریسک OH & S
  • فرصت OH & S
  • صلاحیت و شایستگی
  • اطلاعات مستند
  • فرآیند
  • رویه (شیوه)
  • عملکرد
  • عملکرد OH & S
  • برونسپاری
  • پایش
  • سنجش و اندازه گیری
  • ممیزی
  • انطباق
  • عدم انطناق
  • رویداد
  • اقدام اصلاحی
  • بهبود مستمر
 •  زمینه و بافت سازمان
  • درک سازمان و بافت آن
  • درک نیازها و انتظارات و سایر طرف های ذینفع
  • تعیین دامنه سیستم مدیریت OH&S
  • سیستم مدیریت OH&S
 •  رهبری و مشارکت کارگران (کارکنان)
  • رهبری و تعهد
  • خط مشی OH&S
  • مسئولیتها، اختیارات و نقشهای سازمانی
  • مشارکت و مشاوره کارگران
 •  برنامه ریزی
  • اقدامات برای رسیدگی به ریسکها و فرصتها
  • اهداف OH & S و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها
 •  حمایت و پشتیبانی
  • منابع
  • صلاحیت
  • آگاهی و هوشیاری
  • ارتباطات
  • اطلاعات مستند
 •  عملیات
  • کنترل و برنامه ریزی عملیات
  • پاسخ و آمادگی اضطراری
 •  ارزیابی عملکرد
  • پایش، سنجش، تحلیل و ارزیابی عملکرد
  • ممیزی داخلی
  • مرور و بررسی مدیریت
 •  بهبود
  • مطالب کلی
  • رویداد، عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
  • بهبود مستمر
 •  ضمیمه A
  • مطالب کلی
  • مراجع قانونی
  • شرایط و تعاریف
  • زمینه سازمان
  • رهبری و مشارکت کارگران

 


مقدمه

یک سازمان مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند، می باشد. این مسئولیت شام ارتقا و محافظت از سلامت جسمی و روحی آنها می باشد.

اتخاذ سیستم مدیریت OH&S (ایمنی و سلامت شغلی) به منظور قادر ساختن سازمان برای فراهم کردن مکانهای کاری ایمن و سالم، جلوگیری از صدمات و بیماریهای مرتبط با کار و بهبود مستمر عملکرد OH & S می باشد.

 

هدف یک سیستم مدیریت OH&S (ایمنی و سلامت شغلی)

هدف یک سیستم مدیریت OH&S فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسکها و فرصتهای OH & S می  باشد. هدف و نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S ، جلوگیری از صدمات و بیماریهای مرتبط با کار برای کارگران و فراهم کردن مکانهای کاری ایمن و سالم می باشد. همچنین حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسکهای OH & S بوسیله سنجش های پیشگیرانه و محافظانه برای سازمان بسیار مهم است.

زمانی که این سنجشها توسط سازمان و به وسیله سیستم مدیریت OH&S اعمال گردد، باعث پیشرفت عملکرد OH & S خواهند گردید. یک سیستم مدیریت OH&S در صورت انجام اقدامات سریع برای رسیدگی به فرصت ها برای بهبود عملکرد OH & S، می تواند بسیار موثر باشد.

تکمیل و انجام یک سیستم مدیریت OH & S مطابق این سند، سازمان را قادر به مدیریت ریسکهای OH & S و بهنود عملکرد آن می سازد.

 

مولفه های موفقیت

پیاده سازی یک سیستم مدیریت OH&S، یک تصمیم استراتژیک و عملیاتی برای یک سازمان میباشد. موفقیت سیستم مدیریت OH&S وابسته به رهبری، تعهد و مشارکت در تمام سطوح سازمان می باشد.

پیاده سازی و حفظ یک سیستم مدیریت OH&S، مفید بودن و توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر آن بستگی به تعدادی مولفه دارد.

 

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا