(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

 

ارائه گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

با حضور اساتید مجرب و مورد تأیید وزارت کار

 

 

هدف :

تربیت افرادی که با بهره گیری ازفنون مناسب مستندسازی و آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار در راستای کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار تلاش نمائید.

 

محتوی:

-شناخت مفاهیم و اصول کلی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

-شناخت فرضیه های علمی جهت طراحی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

-فواید پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار در صنایع

-شناخت عناصر اصلی سیستم مدیریت و ایمنی و بهداشت کار

-آشنایی با تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

-شناخت اهمیت مستند سازی و هرم مستندات در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

-آشنایی با روش اجرایی و نیازمندی های مستندسازی

-آشنایی با اصول نگارش فنی و سیستم شماره گذاری برای مدرک در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

-آشنایی با روش مستند سازی هر یک از بندهای استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

-آشنایی با توزیع و کنترل مستندات در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

 

 

هزینه پذیرایی طول دوره جداگانه محاسبه خواهد شد

 

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا