ارزیابی کمی ریسک و مدلسازی پیامد با استفاده از نرم افزار ALOHA

 

سرفصل ها

مقدمه

آشنایی عمومی با نرم افزار

مبانی مدلسازی پیامد

ارزیابی کمی ریسک

ارزیابی پیامد انفجار یا اشتعال در مخازن

ارزیابی پیامد انفجار یا اشتعال در خطوط لوله

ارزیابی پیامد انفجار یا اشتعال در حوضچه ها

ارزیابی پیامدهای ناشی از نشتی مخازن

ارزیابی پیامدهای ناشی از نشتی حوضچه ها

ارزیابی پیامدهای ناشی از نشتی خطوط لوله

ارزیابی پیامد انفجار، اشتعال و ناشی از نشتی در فرآیندهای شیمیایی

 

 درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا