کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش HAZOP

 

محتوای دوره

بخش اول : تئوری

تاریخچه HAZOP
مطالعه عملیات و خطر (HAZOP)
مزایای مطالعات HAZOP
حوزه کاربرد مطالعات HAZOP
بهترین زمان انجام مطالعات HAZOP
مراحل مختلف اجرای یک مطالعه هازوپ
گروه تحقیقات HAZOP
رهبر تیم مطالعاتی
وظایف کاری رهبر
جلسات HAZOP
کلمات کلیدی HAZOP
مراحل اجرای هازوپ
گام اول : انتخاب گره ها
گام دوم : استفاده از کلمات کلیدی
گام سوم : شناسایی خطرات و علل آنها
گام چهارم : اعلان خطر
گام پنجم : پیامدها
گام ششم : شناسایی حفاظ ها
گام هفتم و هشتم : طبقه بندی ریسک
گام نهم : جمع بندی یافته ها و ارائه پیشنهادات
گام آخر : پیش به سوی گره بعدی
آشنایی  با برگه کار گزارش اجرای HAZOP

بخش دوم : کار با نرم افزار

معرفی نرم افزار
آشنایی با نرم افزار
نحوه کار

 درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا