ثبت نام در دوره‌های آنلاین NEBOSH, IOSH, IEMA

نام دورههزینه ثبت نام  

نشان نبوش در کار با تندرستی (WEL)

NEBOSH Working with Wellbeing

88500000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

نشان نبوش در مدیریت ریسک ها و ارزیابی ریسک در کار (RAW)

NEBOSH HSE Award in Managing Risks and Risk Assessment at Work

129000000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

نشان نبوش در مقدمه ای بر بررسی رویداد (INV)

NEBOSH HSE Introduction to Incident Investigation

159000000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

نشان ایمنی و بهداشت در محیط کار نبوش (HSA)

NEBOSH Health and Safety at Work Award

159750000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دوره کامل گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IG - IGC)

NEBOSH International General Certificate

362250000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه نبوش در ایمنی حریق (FSC)

NEBOSH Certificate in Fire Safety

384750000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه بین المللی مدیریت بهداشت و ایمنی برای عملیات عمرانی نبوش (ICC)

NEBOSH Health and Safety Management for Construction (International)

384000000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه بین المللی نفت و گاز نبوش (IOG)

NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety

288000000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه نبوش در مدیریت ایمنی فرایند (PSM)

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management

312750000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه نبوش در مدیریت استرس در محیط کار (MSW)

NEBOSH HSE Certificate in Managing Stress at Work

121500000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه نبوش در ارتقاء رهبری ایمنی و بهداشت (HSL)

NEBOSH HSE Certificate in Health & Safety Leadership Excellence

140250000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه مدیریت زیست محیطی نبوش (EMC)

NEBOSH Environmental Management Certificate

384750000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دیپلم بین المللی نبوش برای متخصصان مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (IDip)

NEBOSH Level 6 International Diploma for OH & S Management Professionals

1205250000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

فقط بخش اول از دیپلم بین المللی نبوش برای متخصصان مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ID1 only)

NEBOSH Level 6 IDip - ID1 (Plus NEBOSH Pin)

454500000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

فقط بخش دوم از دیپلم بین المللی نبوش برای متخصصان مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ID2 only)

NEBOSH Level 6 IDip - ID2 (Plus NEBOSH Pin)

454500000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

فقط بخش سوم از دیپلم بین المللی نبوش برای متخصصان مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ID3 only)

NEBOSH Level 6 IDip - ID3 (Plus NEBOSH Pin)

454500000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دیپلم بین المللی نبوش در مدیریت محیط زیست (IDEM)

NEBOSH International Diploma in Environmental Management

594000000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه مبانی مدیریت زیست محیطی IEMA

IEMA Foundation Certificate in Environmental Management

341250000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دوره مهارت های پایداری محیط زیست IEMA برای مدیران

IEMA Environmental Sustainability Skills for Managers

111750000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دوره مهارت های پایداری محیط زیست IEMA برای کارکنان

IEMA Environmental Sustainability Skills for Workforce

66750000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه IEMA در مدیریت زیست محیطی

IEMA Certificate in Environmental Management

657000000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

کار ایمن IOSH

IOSH Working Safely

57750000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

مدیریت ایمن IOSH

IOSH Managing Safely

111750000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

مدیریت ایمن IOSH در اماکن عمومی

IOSH Managing Safely in Social Housing

134250000 ریال سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا